Інформатики

Основним завданням факультету Інформатики є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних розробляти і впроваджувати складні інформаційні та інтелектуально-аналітичні системи в бізнесі і державному секторі управління. Випускники факультету інформатики готові до професійної діяльності в якості розробників ІС в економіці і менеджменті, фахівців з управління корпоративними інформаційними системами та інформаційними ресурсами організації, розробників інформаційних технологій електронного бізнесу.

Предмети:

Семестр 1:
 
1. Вища математика 
2. Введення в комп'ютери 
3. Лінійна алгебра
4. Фізика
5. Принципи програмування 
6. Дискретна математика
7. Английська мова

Семестр 2:
 
1. Вища математика 
2. Статистика
3. Методи програмування 
4. Теорія автоматів
5. Електронна фізика
6. Английська мова

Семестр 3:  

1. Прикладна математика
2. Чисельний аналіз
3. Об'єктно-орієнтоване програмування
4. Архітектура комп'ютера
5. Функціональне програмування 


Семестр 4:

1. Прикладна математика
2. Дизайн
3. Штучний інтелект 
4. Розробка алгоритмів
5. Сигнали і системи

Семестр 5:  

1. Мережа 
2. Аналіз алгоритмів
3. База данних  
4. Операційні системи
5. Цифрова обробка сигналів 

Семестр 6:

1. Інформаційна система 
2. Теорія графів
3. Операційні системи 
4. Інтернет-технології 
5. Комунікаційні технології 
6. Мікроелектроніка
7. Цифрова обробка зоброажень 
8. Мультимедійні системи 

Семестр 7:

1. Системи веб-інформації 
2. Надійність і безпека програмного забезпечення 
3. Оптичні зв'язки 
4. Моделювання комп'ютерних систем 
5. Мережева безпека 
6. Цифрова електроніка 
7. Комп'ютерна графіка 

 
Семестр 8:

1. Обчислювальна геометрія
2. Керування мережею
3. Цифровий синтез зображення
4. Дизайн
5. Цифрова обробка мови.

Дайте відповідь на питання Ми підберемо тур вашої мрії