30.07.2019. Акція «Хочу до Греції разом із Музенідіс Тревел»


Акція від Mouzenidis Travel Ukraine «Хочу до Греції разом із Музенідіс Тревел»

Підключайся до мережі Wi-Fi в Міжнародному аеропорту  «Бориспіль» та вигравай авіаподорож на двох до Греції*! 

Все, що потрібно для участі в Акції:

  1. Під час проведення Акції в період з  29.07.2019 по 12.08.2019 заповнити спеціальну форму на участь в Акції, яка з'являється при підключенні до мережі Wi-Fi в Міжнародному аеропорту  «Бориспіль».
  2. Очікувати на оголошення переможця! 

Організатор Конкурсу 20 серпня 2019 р. буде визначено одного Переможця за допомогою сервісу з генерації випадкових чисел random.org 

Бажаємо успіхів та натхнення!

Організатор – туроператор  ТОВ«Музенідіс Тревел Україна»

Період проведення Конкурсу: з 29.07.2019 до 12.08.19;

Оголошення переможців: 20.08.2019 р. шляхом публікації новини на сторінці спільноти Mouzenidis Travel Ukraine у соціальній мережі Facebook та на сайті телеоператора mzt-ukraine.com.ua

Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. 

Учасники Конкурсу: громадяни України, що досягли 18 років. Співробітники Музенідіс Тревел не беруть участі у розіграші. 

*Приз Конкурсу: авіатурпакет, який включає в себе авіаперевезення рейсом авіакомпанії Ellinair на двох осіб за напрямом Київ -  Салоніки у погоджені дати та супутні послуги в аеропорту та послуги з бронювання. Приз не включає в себе будь-які додаткові послуги (проживання, візовий збір, зворотній переліт тощо), які оплачуються Переможцем Конкурсу самостійно. 

Приз не підлягає обміну на відповідний грошовий еквівалент.

Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Призу. 

  • Офіційні правила акції 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ  «Хочу до Греції разом з Музенідіс Тревел»

 1. Організатор та мета акції:

1.1. Організаторами та Виконавцями Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Музенідіс Тревел Україна»

1.2. Мета акції:  підвищення пізнаваності бренду «Музенідіс Тревел Україна», стимулювання продажів, просування туристичного напрямку від «Музенідіс Тревел Україна» , Збір бази потенційних клієнтів, які зацікавлені у наданні послуг Організаторів Акції

2. Територія проведення і тривалість акції:

2.1. Акція проводиться на території аеропорту “Бориспіль”

2.2. Період проведення акції:

Початок: 29.07.2019

Закінчення: 12.08.2019

2.3. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на офіційному сайті компанії «Музенідіс Тревел» mzt-ukraine.com.ua

3. Право на участь в Акції, Учасники Акції

3.1. В Акції можуть брати участь будь-які дієздатні громадяни України, які проживають на території України, які досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту - «Учасники» або «Учасники Акції»).

3.2. Учасниками Акції не можуть бути співробітники і представники Організаторів, члени їх сімей.

4. Права Учасників Акції

4.1. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням та активністю Учасників.

4.2. Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, включно з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв'язку.

4.3. У разі додержання всіх вимог цих Правил та визнання Учасника Акції Переможцем, одержати Приз згідно з умовами Правил Акції

5. Умови участі в Акції

Для отримання права на участь в Акції необхідно виконати умови, зазначені нижче:

5.1. Заповнити спеціальну форму, яка з'являється при підключенні до мережі WiFiв аеропорту  Бориспіль з 29.07.2019 по 12.08.2019;

 

6. Умови розіграшу

6.1. Учасник Акції, який виконав умови зазначені у п.5.1 буде допущений до головного розіграшу Призу.

Під Призом мається на увазі – два квитки  у  напрямку Київ — Салоніки

 

6.2. Заміна Призу грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

7. Проведення розіграшу

7.1. Дата проведення розіграшу: 20.08.2019 р.

7.2. Визначення одного Переможця буде відбуватись за допомогою сервісу з генерації випадкових чисел random.org шляхом випадкової комп'ютерної вибірки серед всіх Учасників, що виконали умови Акції зазначені у пункті5.

7.3. Інформування Учасників Акції про результати проведення розіграшу здійснюється шляхом публікації у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/mouzenidisukraine/), та на веб-сторінці сайту mzt-ukraine.com.ua. Оприлюднені Організатором результати є остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками.

8. Порядок отримання Призу

8.1. Учасник Акції, який став Переможцем відповідно до п.7.2. зазначених Правил, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів із моменту оприлюднення результатів проведення розіграшу має звернутися до Організатора для погодження дат здійснення авіаперельоту та надати всі необхідні для цього документи (громадянський та закордонний паспорт, ідентифікаційний код тощо);

8.2. Учасник, що став переможцем Акції, не може поступитися таким правом на користь третіх осіб;

8.3. Учасник/Переможець Акції несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації Організатору.

8.4. У разі неотримання Організатором в період, визначений розділом 8 цих правил інформації, необхідної для отримання Переможцем Призу, Приз визнається незатребуваним та зазначена особа втрачає право на отримання відповідного Призу. Правилами Акції не передбачено зберігання Призу. При цьому Приз не може бути затребуваний повторно, грошова компенсація Призу не видається. Виконавець має право розпорядитися незатребуваним Призом на свій розсуд.

8.5. Організатор Акції ТОВ «Музенідіс Тревел Україна» виступає у якості податкового агента Переможця Акції та зобов’язується сплатити до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб і військовий збір в повному обсязі, визначеному Податковим кодексом України. Сума податку на доходи фізичних осіб перераховується ТОВ «Музенідіс Тревел Україна» до Державного бюджету за рахунок коштів Переможця Акції згідно пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ. Сума військового збору перераховується ТОВ «Музенідіс Тревел Україна» до бюджету за рахунок коштів Переможця Акції відповідно до  пп. 1.2, 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. Переможець Акції зобов'язується перерахувати податків, визначені відповідно до договору на туристичне обслуговування на розрахунковий рахунок ТОВ «Музенідіс Тревел Україна»  протягом одного банківського дня, з дати підписання договору на туристичне обслуговування.

9. Прикінцеві положення.

9.1. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

9.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, і/або питань, неврегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.3. Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті Акції mzt-ukraine.com.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами, доповненнями чинних Офіційних правил.

9.4. Організатор залишає за собою право, а Переможець погоджується взяти участь у фінальній фотосесії під час вручення Призу, а також на розміщення усіх фотознімків, які пов’язані з проведенням Акції в Інтернеті, на сторінках mzt-ukraine.com.ua

.https://www.facebook.com/mouzenidisukraine/.

9.5. У випадку визначення Учасника Акції Переможцем, інформація про факт перемоги, а також Прізвище, Ім'я, По батькові або нік Переможців Акції будуть опубліковані на https://www.facebook.com/, без сплати будь-якої винагороди за таке розміщення даних відповідному Переможцю;

9.6. Беручи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними правилами Акції «Твої грецькі канікули», і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.7. Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Організатором Акції (їх уповноваженими представниками) та(або) третіми особам за  завданням Організатора збору, обробки, зберігання,  використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, як на момент проведення Акції, так і в майбутньому;

9.9. Учасник підтверджує, що умови його згоди на обробку персональних даних, наданих згідно з цими Правилами, не вимагають окремого повідомлення Учасника про передачу таких даних від Організатора третім особам;

9.10. Учасник/Переможець Акції має право відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши повідомлення про відкликання за адресою: Україна, м.Київ, вул. В.Васильківська, 9/2, офіс № 62,  ТОВ «Музенідіс Тревел Україна»

9.11. Відкликання надаються у вільній формі. У разі  відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції;

9.12.  Організатор не несе відповідальності у разі невиконання своїх зобов'язань внаслідок надання Учасником неповних, застарілих, недостовірних персональних даних;

9.13. Організатор залишає за собою  право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцем Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами;

9.14. Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, що стало результатом збоїв у телекомунікаційних або енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу Організатора сервісу Facebook.com