ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

AΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ/ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ!

 

Για την ασφαλή εκτέλεση των συναλλαγών σας και την έγκαιρη γνώση των νομικών όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας παρακαλούμε όπως διαθέσετε λίγο χρόνο προς ανάγνωση των αναφερόμενων όρων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι ένα ζήτημα που παίρνουμε στα σοβαρά. Για εμάς είναι υψίστης σημασίας. Για να διασφαλίσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, τα συστήματά μας είναι εξοπλισμένα με πολλαπλά μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας κράτησης, ακόμα και για αρκετό διάστημα αφού θα έχεις ολοκληρώσει την συναλλαγή σας. Οι υποδομές μας δρουν σαν ασπίδα στα δίκτυά μας, και στα συστήματά μας όλες οι πληροφορίες είναι κρυπτογραφημένες με ασφάλεια.

Η MOUZENIDIS TRAVEL αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Οι τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.
Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός 
πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η MOUZENIDIS TRAVEL δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Τα στοιχεία των Χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των Χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι Χρήστες δια της παροχής των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους στη παρούσα ιστοσελίδα, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών (προσωπικών δεδομένων), για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Κατά τα λοιπά η MOUZENIDIS TRAVEL δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα της MOUZENIDIS TRAVEL χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την MOUZENIDIS TRAVEL. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ONLINE ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΡΌΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
MOUZENIDIS TRAVEL