lv-agencies-insurance

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)

Kas ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK?

Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK (angļu valodā - European Health Insurance Card) ir dokuments, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, vai Norvēģijas, Lihtenšteinas, Īslandes, vai Šveices Konfederācijas  iedzīvotājs un savā valstī ir sociāli apdrošināta. EVAK karte, uzturoties citā Eiropas valstī, apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē vai pie ārsta ir jānoskaidro, vai konkrētajā iestādē tiks akceptēta EVAK!!!

EVAK nav alternatīva tūrisma apdrošināšanai. Karte nesedz plānotās veselības aprūpes izdevumus vai operacijas privātajās klīnikās, privāta ārsta izsaukumu, transporta izdevumus cietušajam uz dzimto zemi, glābšanas darbus slēpošanas kūrortos vai mantas nozaudēšanu. Apdrošināšana attiecas tikai uz ekstremāliem gadījumiem – avārija, ievainojumi, negaidīta slimība, kas bīstama dzīvībai utt.) Savukārt apdrošināšana iekļuj sevī  hronisku slimību saasināšanos un ārstēšanu sakarā ar grūtniecību, tai skaitā bērna dzimšanu.

Kur var izmantot EVAK?

ES dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā;

Svarīgi atcerēties!

Pacientam, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, jāmaksā attiecīgajā valstī noteiktā pacientu iemaksa (vai daļa no rēķina summas) tādā apmērā kādā tā būtu jāmaksā attiecīgās valsts pilsoņiem. Pacienta iemaksa netiek atlīdzināta!!!

Svarīgi!                                                                                                                                                                  

Ārkārtas situācijās (smagas saslimšanas, nāves gadījumi, katastrofas u.tml.) Jūs varat zvanīt uz Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts ārkārtas situāciju tālruņa numuru +371 26 33 77 11, kas paredzēts, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību neparedzētās situācijās nonākušajiem Latvijas valsts piederīgajiem ārvalstīs.