Jūsu pilsēta
Rīga
Parādīt pilsētas
Mūsu koordinātes tūrisma aģentūrām +371 67799922
Atzvans
x
+
ON-LINETŪRU MEKLĒŠANA Pieprasījums uz cenas aprēķinu

Paziņojums par konfidencialitāti

Kas mēs esam

SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  vāc un apstrādā jūsu personīgus datus saskaņā ar šo paziņojumu un ievērojot attiecīgos datu aizsardzības noteikumus un likumus. Šis paziņojums sniedz jums nepieciešamo informāciju par jūsu tiesībām un pienākumiem un paskaidro, kā, priekš kam un kad mēs izmantojam jūsu personīgos datus.

 

SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  juridiskā adrese:  Ernesta Birznieka Upīša, 20A – 422, Rīga, Latvija, LV-1011 Mēs esam uzņēmums, kas reģistrēts Latvijā ar Reģ. Nr.  [40103608718]. Mēs rīkojamies kā datu apstrādātājs.

 

Informācija, ko mēs vācam

SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  apstrādā jūsu personisko informāciju, lai izpildītu mūsu juridiskās, likumā noteiktās un līgumsaistības un nodrošināt jūs ar mūsu produktiem un pakalpojumiem. Mēs nekad nepieprasīsim  no jums datus, kas nav obligāti mūsu saistību izpildīšanai, un nekādā veidā neapstrādāsim jūsu informāciju ar mērķi, kas nav aprakstīts šajā sadaļā. 

 

Personīgie dati, ko mēs varam pieprasīt no jums, ir:

 • Vārds, uzvārds
 • Dzimšanas datums
 • Deklarētās dzīvesvietas adrese
 • Personīgā E-pasta adrese
 • Darba E-pasta adrese
 • Mājas tālruņa numurs
 • Mobīlā tālruņa umurs
 • Pases numurs
 • Autovadītāja tiesību numurs

 

Mēs vācam informāciju šādā veidā: -

 

 • Online veidlapas
 • Drukātās veidlapas
 • Telefona sarunā
 • Pa E-pastu
 • Pa pastu
 • Tikšanās klātienē
 • Intervijās
 • Reģistrējoties pasākumu dalībai

 

 

 

Kā mēs izmantojam jūsu personiskos datus (Apstrādes juridiskais pamats)

SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  ļoti nopietni attiecās pret jūsu privātumu un nekad neizpaudīs, nepublicēs vai nepārdos jūsu datus bez jūsu piekrišanas; ja vien tas nav paredzēts likumā. Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, un tikai šajā paziņojumā norādītajam (-iem) mērķim (-iem). Ja jūs piekrītāt mūsu reklāmas un mārketinga piedāvajumu saņemšanai, jūs varat jebkurā laikā  atcelt savu piekrišanu. Tālāk ir norādīti jūsu personas datu apstrādes mērķi un iemesli: -

 

 • Mēs vācam jūsu personiskos datus, lai izpildīt līgumsaistības un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, kā arī lai pārliecinātos, ka pasūtījuma noformēšana ir pabeigta.
 • Mēs apkopojam un saglabājam jūsu personiskus datus kā daļu no mūsu juridiskajām saistībām uzņēmējdarbības grāmatvedības un nodokļu jomā
 • Mēs reizēm nosūtīsim jums reklāmas informāciju, kura varētu būt izdevīga jums ka pārdevējam un ir mūsu interesēs.  Šāda informācija būs neuzkrītoša un apstrādāta, pamatojoties uz likumīgām interesēm

 

 

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt jebkurai personiskajai informācijai, kas uzņēmumam SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  ir par jums, un pieprasīt informāciju par to: -

 • Kādu personisko informāciju mēs glabājam par jums
 • Kādi ir informācijas apstrādes mērķi
 • Attiecīgo personas datu kategorijas
 • Adresāti, kuriem personas dati ir / tiks izpausti
 • Cik ilgi mēs plānojam saglabāt jūsu personas datus
  • Ja noteiktā informācija tika iegūtā ne no jums, tad jums ir tiesības zināt avotu

 

Ja jūs uzskatāt, ka mums ir nepilnīgi vai neprecīzi dati par jums, jums ir tiesības pieprasīt to datu korekciju un/vai piepildīšanu, un mēs  centīsimies izdarīt to tik ātri, cik ta sir iespējams; ja vien nav pamatota iemesla to nedarīt, par ko jums tiks paziņots.  

 

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst jūsu personisko informāciju vai ierobežot tās apstrādi (ja nepieciešams) saskaņā ar datu aizsardzības likumiem; kā arī iebilst pret jebkādu tiešu mārketingu no mums.

Ja mēs saņemsim no jums prasību izmantot jebkuru no iepriekš minētajām tiesībām, mēs varam lūgt jums apstiprināt savu personību, pirms rīkoties pēc pieprasījuma; tas ir, lai nodrošinātu, ka jūsu dati ir drošībā un tiek aizsargāti.

 

Jūsu personiskās informācijas koplietošana un izpaušana

Mēs nepublicējam vai neatklājam jūsu personīgo informāciju bez jūsu piekrišanas, izņemot šajā paziņojumā norādītos mērķus vai ja pastāv juridiska nepieciešamība. SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  var izmantot trešo pušu partnerus, lai sniegtu savus pakalpojumus un biznesa funkcijas; tomēr visi, kas darbojas mūsu vārdā, apstrādā jūsu datus saskaņā ar mūsu norādījumiem un pilnībā ievēro šo paziņojumu par konfidencialitāti, datu aizsardzības likumu un un jebkurus citus atbilstošuz konfidencialitātes un drošības pasākumus.

 

 

 

 

Drošības pasākumi

SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  nopietni uzņemas jūsu privātumu un veic visus saprātīgos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus. Mēs cītīgi strādājam, lai aizsargātu jūs un jūsu informāciju no nesankcionētas piekļuves, pārveidošanas, izpaušanas vai iznīcināšanas un ievedām vairākus drošības pasākumu, kas iekļauj: -

 

 

 • SSL, TLS,
 • šifrēšana,
 • ierobežotā piekļuve,
 • IT autentifikācija,
 • “Ugunsmūri” (firewalls),
 • Antivīrusu programmas  
 • Citi

 

Transfēri ārpus ES

SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  izmanto dažus produktus vai pakalpojumus (vai to daļas), kurus var izvietot vai uzglabāt Krievijā vai citās valstīs ārpus ES, kas nozīmē, ka mēs varam pārsūtīt jebkuru informāciju, kuru jūs iesniedzāt caur mājaslapu, ārpus Eiropas Ekonomisko Zonu (EEZ) ar šādiem mērķiem: -

 

 • Vietņu hostings,
 • E-pasta serveri,
 • Failu serveri,
 • Mārketinga datu bāze
 • Klientu attiecību vadība
 • Citi

 

Tāpēc, kad jūs izmantojat mūsu vietni / nosūtiet mums e-pastu / pierakstieties mūsu informatīvajām izdevumam utt, personiskā informācija, ko jūs iesniedzat, var būt uzglabāta serveros, kas atrodas Krievijā. Ja tas tā ir, mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie pakalpojumu sniedzēji izmanto nepieciešamo aizsardzības līmeni jūsu informācijai un ievēro stingrus nolīgumus un pasākumus, ko noteikusi SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  , lai aizsargātu jūsu datus un ievērot attiecīgos datu aizsardzības tiesību aktus.  

 

 

Jūsu datu nesniegšanas sekas

Jūs esat tiesīgi nesniegt jūsu personisku informāciju kompānijai SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  tomēr, tā kā šī informācija mums ir nepieciešama, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus / piegādātu jūsu produktus / likumīgās interesēs, mums nebūs iespējas piedāvāt daļu no servisiem/jebkādu servisu bez informācijas sniegšanas.

 

 

Cik ilgi mēs saglabājam jūsu datus

SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  tikai un vienīgi saglabā personisko informāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams un mums ir stingra pārskatīšanas un saglabāšanas politika, lai izpildītu šos pienākumus.  Mēs uzglabājam jūsu pamatdatus (vārdu, adresi, kontaktinformāciju) vismaz 10 gadus, pēc kuriem tā tiks dzēsta.

 

Sūdzības iesniegšana

SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”  apstrādā jūsu personisko informāciju tikai saskaņā ar šo privātuma paziņojumuun ar attiecīgajiem datu aizsardzības likumiem. Tomēr, ja jūs vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi vai esat neapmierināti ar to, kā esam apstrādājuši jūsu informāciju, jums ir tiesības  iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

 

SIA “MOUZENIDIS TRAVEL – RIGA”

[Ernesta Birznieka Upiša, No. 20A – 422, Riga, Latvia, P.C. LV-1011]

privacy@mzt.lv

 

Valoda: Latvian

Ok
Izvēlēties