Historia Gruzji

Gruzja to wyjątkowy i niesamowity kraj, z historią pełną ciekawych, ale i trudnych wydarzeń.

Gruzja leży na Kaukazie, pomiędzy dwoma morzami - Kaspijskim i Czarnym. W tym miejscu krzyżują się dwie kultury: zachodnia i wschodnia. To przez Kaukaz i tereny współczesnej Gruzji przechodziły w starożytności drogi Jedwabnego Szlaku.

Po raz pierwszy o państwo gruzińskim wspomina się w X wieku. Kilka gruzińskich księstw zjednoczyło się w państwo, które istniało tylko około 3 wieków. Na początku XVIII wieku księstwa ponownie zjednoczyły się, próbując odtworzyć państwo gruzińskie, ale później wiele z nich weszło do imperium rosyjskiego.

Gruzja znajduje się w bardzo korzystnej pozycji strategicznej, co niestety często przyciągało najeźdźców. 

Nawet w VIII wieku Grecy mieszkali w zachodniej Gruzji, a później plemiona anatolijskie przybyły do Gruzji z Turcji, co doprowadziło do powstania państwa iberyjskiego. W 189 r. p.n.e. na ziemiach dzisiejszej Gruzji powstało państwo ormiańskie, którego władcy podbili większość terenów, od Morza Kaspijskiego, po tereny współczesnej Turcji. Państwo ormiańskie obejmowało także gruzińskie księstwa.

W VII wieku Arabowie przybyli do Gruzji, która stworzyła ich państwo - Emirat. W 1122 r. Gruzja całkowicie uwolniła się od muzułmańskich najeźdźców, a jednocześnie Armenia walczyła z Turcją. Wielu Ormian uciekło do Gruzji i tam się osiedlili. Tak właśnie chrześcijaństwo przyszło do Gruzji. Dziś ponad 90% mieszkańców Gruzji to chrześcijanie.

Przez kilka stuleci Imperium Osmańskie i Persowie bezskutecznie próbowali przejąć gruzińskie ziemie. W XVIII wieku Gruzja prawie upadła pod naporem osmańskiego jarzma, ale Katarzyna Wielka wysłała do pomocy armię Imperium Rosyjskiego, które oczyściło ziemie Gruzji z najeźdźców, a następnie Gruzja stała się częścią Imperium Rosyjskiego.

W XX wieku Gruzja z Azerbejdżanem i Armenią ogłosiła niepodległość. Wkrótce potem wszystkie te państwa zostały zajęte przez bolszewików i stały się częścią Związku Radzieckiego.

W 1990 r. W Gruzji odbyły się pierwsze wybory, w których wzięło udział kilka partii politycznych. Gruzja uzyskała niepodległość po rozpadzie ZSRR i miała wszelkie szanse na szybki rozwój gospodarczy, ale wszystkie wysiłki poszły na marne wraz z wybuchem wojny w Abchazji i Osetii Południowej. Sytuacja ustabilizowała się dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych.