ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

• Όροι & προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και ασφάλεια των συναλλαγών

 

Εισαγωγή

Ο παρών ιστότοπος (εφεξής «ο ιστότοπος») είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την εταιρεία «MOUZENIDIS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «MOUZENIDIS TRAVEL», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 7,5 χλμ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, service post Θέρμη 57001, ΑΦΜ 094199842, όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη "εταιρεία" ή "εμείς"). Η εταιρεία είναι ο πάροχος της ιστοσελίδας. Εκτός εάν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά, όλες οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και τυχόν νέες υπηρεσίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον ιστότοπο, υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης (εφεξής "όροι"). Μια αναφορά σε "εσάς" ή "σας" είναι μια αναφορά στον επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Η πρόσβαση στον ιστότοπο και στις πληροφορίες που αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες προϋποθέτουν τη συμμόρφωση και την αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να τα διαβάσετε προσεκτικά πριν επισκεφτείτε ή χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

 

Πίνακας περιεχομένων

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

3. ΕΓΓΡΑΦΗ

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5. ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι ορίζουν όλους τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Συνιστούμε να εκτυπώσετε και να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των παρόντων όρων για μελλοντική αναφορά. Είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ μας. Οι παρόντες όροι μπορούν επίσης να παραπέμπουν σε άλλους όρους που ισχύουν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, όπως η πολιτική απορρήτου μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές. Κατά καιρούς τροποποιούμε αυτούς τους όρους στον ιστότοπο. Κάθε φορά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ελέγξτε τους παρόντες όρους για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν τη δεδομένη στιγμή.

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

2.1 είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου. Αυτή η πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει αμοιβές τρίτων (όπως υπηρεσίες παροχής Internet ή χρεώσεις σύνδεσης). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή των εν λόγω τελών.

2.2 αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι το σύστημα του υπολογιστή σας πληροί όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και ότι το σύστημα του υπολογιστή σας είναι συμβατό με αυτόν τον ιστότοπο.

2.3 δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση του συστήματός μας ή αυτού του ιστότοπου. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να χακάρετε, να παρακάμψετε την ασφάλεια ή να διαταράξετε με άλλο τρόπο τη λειτουργία του συστήματός μας και του παρόντος ιστότοπου ή να προσπαθήσετε να κάνετε οποιοδήποτε από τα προεκτεθέντα. Αυτό περιλαμβάνει την εισαγωγή ιών ή άλλου υλικού που είναι ή θα μπορούσε να είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση οποιωνδήποτε φορμών στην ιστοσελίδα και οποιεσδήποτε ερωτήσεις υποβάλλετε πρέπει να είναι γνήσια ερωτήματα.

2.4 δεν πρέπει να ανεβάζετε ή να χρησιμοποιείτε ακατάλληλη ή προσβλητική γλώσσα ή περιεχόμενο ή να ζητάτε εμπορικές υπηρεσίες σε οποιαδήποτε επικοινωνία, φόρμα ή email που στέλνετε ή υποβάλλετε, από ή προς τον ιστότοπο.

2.5 κάθε φορά που κάνετε χρήση των δυνατοτήτων που σας επιτρέπουν να ανεβάζετε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας ή να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες μέσω του ιστότοπού μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες όρους. Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά συμμορφώνεται με τα πρότυπα που αναφέρονται στους παρόντες όρους και θα είστε υπεύθυνοι απέναντί μας και θα μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας εγγύησης.

2.6 όταν συμπληρώνετε και υποβάλλετε μια φόρμα έρευνας στον ιστότοπό μας, αυτό συνιστά άδεια για τους διαχειριστές να προσθέσουν τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων. Η χρήση των δεδομένων σας με αυτόν τον τρόπο είναι σύμφωνη με την πολιτική απορρήτου μας.

2.7 οι απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες στην ιστοσελίδα μας δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

2.8 διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τους χρήστες από αυτό το ιστότοπο και/ή να περιορίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβασή τους ή τη χρήση οποιουδήποτε ή όλων των στοιχείων των υπηρεσιών μας, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Κάθε τέτοιος χρήστης θα ειδοποιείται και δεν θα πρέπει να επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τον παρόντα ιστότοπο με οποιοδήποτε άλλο όνομα ή μέσω οποιουδήποτε άλλου χρήστη.

2.9 μπορούμε να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα όλων ή μέρους του ιστότοπού μας για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες όρους και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

2.10 δεν πρέπει να συμπεριλάβετε σύνδεσμο του ιστότοπου σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική σελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που δεν (κατά την εύλογη γνώμη μας) βλάπτει τη φήμη μας ή μας εκθέτει σε κίνδυνο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να δώσουμε λόγο.

2.11 ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση με οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας εκτός από την αρχική σελίδα.

2.12 δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιον τρόπο ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας από την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει.

 

3. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η πρόσβαση στην υπηρεσία δεν απαιτεί την εγγραφή σας σε εμάς. Ωστόσο, για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών η εγγραφή είναι υποχρεωτική.

3.1 για την εγγραφή, συμφωνείτε:

3.1.1 να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στο σχετικό έντυπο αίτησης για πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου και

3.1.2 να διατηρείτε και να ενημερώνετε προσεκτικά τις πληροφορίες εγγραφής σας.

Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να αρνηθούμε την αίτησή σας για εγγραφή. Εάν δεχτούμε την αίτησή σας για εγγραφή, θα το επιβεβαιώσουμε στέλνοντας ένα email για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Κάθε εγγραφή αφορά μόνο έναν χρήστη. Δεν πρέπει να μοιράζεστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας με οποιοδήποτε άλλο άτομο ή με πολλούς χρήστες σε ένα δίκτυο. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι μόνο για γενικό συμφέρον και δεν αποτελούν συγκεκριμένες συμβουλές. Αναλαμβάνετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς για τους σκοπούς της εγγραφής σας σε εμάς είναι ακριβείς και πλήρεις. Αποδέχεστε αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε χρήση και για να κρατάτε μυστικό οποιοδήποτε αναγνωριστικό λογαριασμού και οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης που μπορεί να σας έχει δοθεί ή επιλεγεί από εσάς για χρήση σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας του παρόντος ιστότοπου για την οποία λάβατε γνώση. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε αναγνωριστικό λογαριασμού ή κωδικό πρόσβασης, είτε επιλεγεί από εσάς είτε έχει εκχωρηθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν δεν συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων. Συναινείτε στην δημοσίευση διαφημίσεων στον ιστότοπο. Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να προστεθεί στη λίστα newsletter μας. Εάν θέλετε να διαγραφείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Κατάργηση εγγραφής" που βρίσκεται σε οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο που ενδέχεται να λάβετε από εμάς.

 

 

 

4. δικαιΩματα διανοητικΗς ιδιοκτησΙας

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα των υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτα μέρη. Εκτός από τις ρητώς δηλωμένες εξαιρέσεις (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και οντοτήτων), ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, διαθέσιμων υπηρεσιών και όλων των αρχείων του παρόντος ιστότοπου γενικά, είναι πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθέντα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κατά συνέπεια, κανένα από αυτά, καθώς και κανένα από αυτά που ανήκουν σε τρίτους και δεν είναι περιεχόμενο του ιστότοπού μας, μπορεί να πωληθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, επανδημοσιευθεί ή αποσταλεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν δικαιούστε να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να πουλάτε ή/και να εκμεταλλεύεστε για εμπορικούς σκοπούς το περιεχόμενο (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) του ιστότοπου.

 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

5.1 ενώ η εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι κάθε υλικό που είναι διαθέσιμο για κατέβασμα από αυτό το ιστότοπο δεν είναι μολυσμένο με οποιονδήποτε τρόπο, δεν εγγυόμαστε ότι αυτό το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από ιούς.

5.2 λόγω της φύσης του λογισμικού και του Διαδικτύου, δεν εγγυόμαστε ότι η πρόσβασή σας ή η λειτουργία του παρόντος ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Μπορούμε να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας χωρίς προειδοποίηση.

5.3 οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι μόνο για γενικό ενδιαφέρον και δεν αποτελούν συγκεκριμένες συμβουλές. Αν και κάνουμε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας είναι ακριβές, ολοκληρωμένο ή ενημερωμένο.

5.4 οι λεπτομέρειες των υπηρεσιών ή των προϊόντων που διατίθενται σε αυτό το ιστότοπο, τα οποία δεν είναι υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται από την εταιρεία μας, αλλά από τρίτα μέρη (όπως για παράδειγμα συνεργάτες) παρέχονται μόνο προς πληροφόρησή σας. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή παρέχονται από τρίτα πρόσωπα ή οντότητες μέσω του ιστότοπου.

5.5 ούτε εμείς ούτε οι τρίτοι πάροχοι πληροφοριών αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές, αξιώσεις ή έξοδα που προκύπτουν από:

5.5.1 παρεμβολές, διακοπές, σφάλματα, παραλείψεις, τηλεφωνικές αστοχίες, καθυστερήσεις, μπλοκ ή αποσυνδέσεις στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος που προκαλούνται από σφάλματα και υπερφορτώσεις σε γραμμές και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας

5.5.2 τη χρήση οποιωνδήποτε παράνομων προγραμμάτων ή/και κακόβουλων λογισμικών, όπως ιοί ή οτιδήποτε άλλο,

5.5.3 την ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του ιστοτόπου της εταιρείας

5.5.4 σφάλματα ασφάλειας ή πλοήγησης που προκαλούνται από δυσλειτουργία του προγράμματος περιήγησης ή επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν ενημερωμένες εκδόσεις.

5.6 αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη. Δεν ελέγχουμε το ατομικό τους περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε σχέση με τυχόν συνδεδεμένους ιστότοπους. Οι σύνδεσμοι είναι μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Δεν συνιστούμε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου που συνδέεται από αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

5.7 δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για την απώλεια του κωδικού πρόσβασής σας ή του αναγνωριστικού λογαριασμού που προκαλείται από σφάλμα, απώλεια ισχύος ή άλλως προκαλείται από ή στο σύστημα του υπολογιστή σας.

5.8 μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή συστήματα όπως εμείς κατά καιρούς θεωρούμε κατάλληλα για να αποτρέψουμε την χρήση αυτοματοποιημένων προγραμμάτων για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο σύστημά μας και σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένα προγράμματα για τέτοιους σκοπούς και οποιαδήποτε τέτοια χρήση ή απόπειρα χρήσης αυτών των αυτοματοποιημένων προγραμμάτων γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για τυχόν συνέπειες εις βάρος σας που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια χρήση ή απόπειρα χρήσης αυτοματοποιημένων προγραμμάτων για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο σύστημά μας ή στον παρόντα ιστότοπο.

5.9 δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από έναν ιό ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπου μας ή τη λήψη οποιουδήποτε περιεχομένου από αυτό, ή από οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτό.

5.10 εάν είστε απλός χρήστης παρακαλείστε να σημειώσετε ότι παρέχουμε τον ιστότοπό μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

5.11 εάν είστε επαγγελματίας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, θετική ή αποθετική, μέσω σύμβασης, ή από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας), ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης, του ιστοτόπου μας ή τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστοτόπο μας.

5.12 ειδικότερα, δεν θα ευθυνόμαστε για την απώλεια κερδών, πωλήσεων, εσόδων, διακοπή των επιχειρήσεων, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, καλής θέλησης ή φήμης, ή οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά.

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

6.1 Εφόσον προβαίνετε σε οποιαδήποτε κράτηση μέσω του on-line συστήματος κρατήσεων, δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας σας και είστε νομικά ικανός προς σύναψη της επιθυμούμενης σύμβασης, δεσμευόμενος από τους αναφερόμενους όρους και τις αναληφθείσες –εκ της επιλεχθείσας σύμβασης- υποχρεώσεις. Απαγορεύεται στο Χρήστη να προβαίνει σε ψευδείς ή αθέμιτες κρατήσεις και αντίστοιχα στη σύναψη συμβάσεων συνακόλουθα των ανωτέρω πρακτικών. Ο Χρήστης συμφωνεί να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μεταφοράς που ορίζονται στη παρούσα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της έγκαιρης πληρωμής όλων των οφειλόμενων ποσών και της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες που αφορούν τη διαθεσιμότητα των ναύλων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο Χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, δασμούς, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Η επίκληση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των ανίκανων και περιορισμένα ικανών προς δικαιοπραξία), δια της χρήσης των στοιχείων του «εμφαινόμενου Χρήστη», ήτοι δηλαδή του προσώπου τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνονται προς τον σκοπό κράτησης στην ιστοσελίδα μας και σύναψης συμφωνίας με την εταιρία, σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει την ευθύνη του «εμφαινόμενου Χρήστη» από τις συναπτόμενες στο όνομά του συμβάσεις και εν γένει αναληφθείσες υποχρεώσεις.

6.2 Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εξόφληση του τιμήματος μέσω της χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, μπορείτε να εξοφλήσετε με χρέωση των ακόλουθων πιστωτικών καρτών: VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, CHINA UNIONPAY.

 

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον Χρήστη για την εξόφληση της κράτησής του χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, πλην της περίπτωση της χρέωσης της προκαταβολής. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίησή σας ή την πιστωτική σας κάρτα. Η MOUZENIDIS TRAVEL δεν υποχρεούται να σας αποστείλει τα εισιτήριά σας ή την κράτησή σας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ο Χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη δεν φέρει σε περίπτωση σφάλματος. Προσοχή, ως εξόφληση εννοείται η πίστωση στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου ποσού και όχι το εκάστοτε αποδεικτικό πληρωμής αυτού. Για το λόγο αυτό συνιστάται όπως ενημερωθείτε πριν την κατάθεση για τον ακριβή χρόνο πίστωσης στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου και καταβαλλόμενου εκ μέρους σας ποσού. Η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη δεν έχει και καμία υποχρέωση δεν υπέχει από την καθυστερημένη πίστωση στους λογαριασμού της του οφειλόμενου και καταβληθέντος εκ μέρους σας ποσού, μη υποχρεούμενη στην εκπλήρωση της σύμβασης σε περίπτωση έλλειψης πίστωσης του οφειλόμενου ποσού.

6.3 Ασφάλεια των συναλλαγών

Η MOUZENIDIS TRAVEL έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι ιστοσελίδες της MOUZENIDIS TRAVEL χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL. Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές και όλα τα σχετικά με αυτές προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων της κάρτας, υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο από την συνεργαζόμενη εταιρία, που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών, και δεν επεξεργάζονται ούτε καταχωρούνται από την MOUZENIDIS TRAVEL. Κατά την διάρκεια της online πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά σε συνεργαζόμενη τράπεζα, που έχει επιλεγεί.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία σας, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Κατά τα λοιπά η MOUZENIDIS TRAVEL δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Τα στοιχεία σας (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Δια της παροχής των στοιχείων σας, συναινείτε και αποδέχεστε την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων σας (προσωπικών σας δεδομένων), για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς συναλλαγής. Τα προσωπικά σας δεδομένα που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα της MOUZENIDIS TRAVEL χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ίδια ή, όπου επιβάλλεται, από συνεργαζόμενες με την ίδια επιχειρήσεις, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την MOUZENIDIS TRAVEL.