Έκδοση βίζας για Ρωσία - Δικαιολογητικά

Έκδοση βίζας για Ρωσία - Δικαιολογητικά

Έκδοση τουριστικής βίζας Ρωσίας (από την εταιρία Mouzenidis travel)

Για την έκδοση τουριστικής βίζας Ρωσίας, χρειάζονται τα ακόλουθα:

 • Διαβατήριο (υπογεγραμμένο από τον κάτοχό του και να είναι σε ισχύ ακόμη για 6 μήνες μετά από την ημερομηνία εξόδου του ταξιδιώτη από τη Ρωσία)
 • Πρόσφατη φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου)
 • Υπεύθυνη δήλωση (ζητήστε την από το γραφείο μας)
 • Εξουσιοδότηση (σύνδεσμος)
 • Έντυπο πληροφοριακών στοιχείων - Δήλωση για βίζα (σύνδεσμος)

 

Η τουριστική βίζα για Ρωσία εκδίδεται μόνο από εξειδικευμένο (και συνεργαζόμενα με αυτό) πρακτορείο ταξιδιών, διαπιστευμένο στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας των Αθηνών ή στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας της Θεσσαλονίκης. Από το Mouzenidis Travel θα ενημερωθείτε συνολικά για την διαδικασία της έκδοσης της, για την οποία απαιτούνται: το διαβατήριο (πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες από την έξοδό σας από τη Ρωσία) υπογεγραμμένο από τον κάτοχο στο αντίστοιχο πεδίο, μία πρόσφατη (να έχει βγει τους τελευταίους 4-5 μήνες πριν το ταξίδι) φωτογραφία "τύπου διαβατηρίου" και τυποποιημένη αίτηση (συμπληρώνεται στο προξενείο ή στο Mouzenidis Travel) για την έκδοση της βίζας για Ρωσία. Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται από το πρακτορείο στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας με τις νόμιμες διαδικασίες για να εκδοθεί η βίζα.

 • Η τουριστική βίζα εκδίδεται μάξιμουμ για 30 ημέρες.
 • Για την έκδοση απλής τουριστικής βίζας χρειάζονται 6 ή 7 εργάσιμες ημέρες για Θεσσαλονίκη ή Αθήνα αντίστοιχα.
 • Η τουριστική βίζα ισχύει μόνο για το διάστημα που έχει δηλωθεί αρχικά και για μία είσοδο μόνο, χωρίς δυνατότητα παράτασής της.
 • Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης επείγουσας ή εξπρές βίζας (3 ή 4 εργάσιμες ημέρες για Θεσσαλονίκη ή Αθήνα αντίστοιχα) με διαφορετικό κόστος από αυτό της απλής.

 

Έκδοση ιδιωτικής βίζας Ρωσίας (με πρόσκληση)

Για την έκδοση ιδιωτικής βίζας για Ρωσία χρειάζεται ιδιωτική πρόσκληση από τη Ρωσία (από συγγενείς ή ίσως κάποια εταιρία που εδρεύει στη Ρωσία και σας προσκαλεί) η οποία έχει συνταχθεί και υπογραφεί στις τοπικές αστυνομικές αρχές και σας έχει αποσταλεί το πρωτότυπο. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσκληση προσκομίζεται στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Αθήνα ή στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη μαζί με: το διαβατήριο (πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες από την έξοδό σας από τη Ρωσία) υπογεγραμμένο από τον κάτοχο στο αντίστοιχο πεδίο, μία πρόσφατη (να έχει βγει τους τελευταίους 4-5 μήνες πριν το ταξίδι) φωτογραφία "τύπου διαβατηρίου" και τυποποιημένη αίτηση (συμπληρώνεται στο προξενείο ή στο Mouzenidis Travel) για την έκδοση της βίζας για Ρωσία.

 • Η ιδιωτική βίζα ισχύει μόνο για το διάστημα που έχει δηλωθεί αρχικά και για μία είσοδο μόνο. Για κάποιες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα παράτασής της.

 

 

Βίζα Ρωσίας πολλαπλών εισόδων - επαγγελματική (multivisa με πρόσκληση)

 

Για την έκδοση της multiβίζας χρειάζεται ιδιωτική (επαγγελματική) πρόσκληση (από νομικό πρόσωπο, επιχείρηση, εκπαιδευτικό ίδρυμα κ.α.)

 
Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προσκομίζεται στο Ρωσικό Προξενείο μαζί με : το διαβατήριο (πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες από την είσοδό σας στη χώρα)υπογεγραμμένο από τον κάτοχο στο αντίστοιχο πεδίο, μία πρόσφατη (να έχει βγει τους τελευταίους 4-5 μήνες πριν το ταξίδι) φωτογραφία "τύπου διαβατηρίου" και τυποποιημένη αίτηση την έκδοση της βίζας για Ρωσία.
 
Το κόστος της βίζας εξαρτάται από τον τύπο της και τον χρόνο έκδοσής της.

 
Σημειώσεις:

 • Η διαδικασία ακόμα και ο χρόνος της έκδοσης της βίζας Ρωσίας ενδέχεται να είναι διαφορετικά για κατόχους διαβατηρίων άλλων χωρών.
 • Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας διατηρεί το δικαίωμα άρνησης έστην έκδοση βίζας για διάφορους λόγους. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα, που έχουν καταβληθεί για την έκδοση της βίζας δεν επιστρέφονται.

 
Υποχρεωτική ασφάλιση για την έκδοση βίζας για Ρωσία.
 
Η ασφάλιση παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας ή ακόμη και επαναπατρισμό σε περίπτωση θανάτου. Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον ασφαλιστικό οργανισμό και να δηλώσει την κατάστασή του. Με την επιστροφή του θα υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά τις αποδείξεις πληρωμής και θα λάβει την αποζημίωση που προβλέπεται από το συμβόλαιο.

 

 • Την ασφάλιση μπορείτε να εξασφαλίσετε σε εξειδικευμένα στους συγκεκριμένους προορισμούς τουριστικά γραφεία.

 

 • Χωρίς την ασφάλιση το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας θα αρνηθεί την υποβολή των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

 

 • Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι άσχετη και δεν υποκαθίσταται από οποιαδήποτε πρόσθετη κι επικουρική ασφάλιση έχει ήδη κανείς.

 

 • Μέγιστη ασφάλιση για βίζες πολλαπλών εισόδων μπορεί να γίνει για 30 ημέρες.


 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (REGISTRATION) ΤΗΣ ΒΙΖΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

1. Κατά την είσοδό στη Ρωσία, πριν από τον έλεγχο των διαβατηρίων υπάρχουν ειδικά σταντ, στα οποία βρίσκονται τα ειδικά έντυπα τα IMMIGRATIONFORM στα οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία που απαιτούνται εις διπλούν. Αυτά σφραγίζονται στον έλεγχο διαβατηρίων και στη συνέχεια αφαιρείται το ένα από τα δύο από αποκόμματα. Το δεύτερο απόκομμα φυλάσσεται από τον ταξιδιώτη και παραδίδεται στον έλεγχο διαβατηρίων κατά την έξοδο του από τη χώρα.
2. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν έχει εξασφαλίσει διαμονή σε ξενοδοχείο της Ρωσίας, τότε θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να κάνει καταχώρηση (registration) του διαβατηρίου, της βίζας και της εισόδου του στη χώρα. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, μέσα σε 3 ημέρες και μπορεί να τακτοποιηθεί σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου θα διαμένει ο ταξιδιώτης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρωσία. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης έχει πληρωμένη κράτηση ξενοδοχείου και θα διαμείνει εκεί, την διαδικασία την αναλαμβάνει το ξενοδοχείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα και κυρώσεις (ακόμη και απέλαση από την χώρα).
3. Υποχρεούστε να κυκλοφορείτε στη χώρα έχοντας πάντοτε μαζί τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα. Σε περίπτωση ελέγχου θα πρέπει να τα επιδείξετε, διαφορετικά θα έχετε κυρώσεις.