ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

• Όροι & προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και ασφάλεια των συναλλαγών

• Όροι συμμετοχής σε οργανωμένα ταξίδια

• Όροι στην κράτηση και πληρωμή των αεροπορικών εισιτηρίων

• Όροι & προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και ασφάλεια των συναλλαγών

Εισαγωγή
Ο παρών ιστότοπος (εφεξής «ο ιστότοπος») είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την εταιρεία «MOUZENIDIS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «MOUZENIDIS TRAVEL», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 7,5 χλμ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, service post Θέρμη 57001, ΑΦΜ 094199842, όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη "εταιρεία" ή "εμείς"). Η εταιρεία είναι ο πάροχος της ιστοσελίδας. Εκτός εάν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά, όλες οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και τυχόν νέες υπηρεσίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον ιστότοπο, υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης (εφεξής "όροι"). Μια αναφορά σε "εσάς" ή "σας" είναι μια αναφορά στον επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή της παρούσας ιστοσελίδας.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο και στις πληροφορίες που αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες προϋποθέτουν τη συμμόρφωση και την αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να τα διαβάσετε προσεκτικά πριν επισκεφτείτε ή χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Πίνακας περιεχομένων
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
3. ΕΓΓΡΑΦΗ
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
5. ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρόντες όροι ορίζουν όλους τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Συνιστούμε να εκτυπώσετε και να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των παρόντων όρων για μελλοντική αναφορά. Είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ μας. Οι παρόντες όροι μπορούν επίσης να παραπέμπουν σε άλλους όρους που ισχύουν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, όπως η πολιτική απορρήτου μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές. Κατά καιρούς τροποποιούμε αυτούς τους όρους στον ιστότοπο. Κάθε φορά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ελέγξτε τους παρόντες όρους για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν τη δεδομένη στιγμή.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
2.1 είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου. Αυτή η πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει αμοιβές τρίτων (όπως υπηρεσίες παροχής Internet ή χρεώσεις σύνδεσης). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή των εν λόγω τελών.
2.2 αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι το σύστημα του υπολογιστή σας πληροί όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και ότι το σύστημα του υπολογιστή σας είναι συμβατό με αυτόν τον ιστότοπο.
2.3 δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση του συστήματός μας ή αυτού του ιστότοπου. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να χακάρετε, να παρακάμψετε την ασφάλεια ή να διαταράξετε με άλλο τρόπο τη λειτουργία του συστήματός μας και του παρόντος ιστότοπου ή να προσπαθήσετε να κάνετε οποιοδήποτε από τα προεκτεθέντα. Αυτό περιλαμβάνει την εισαγωγή ιών ή άλλου υλικού που είναι ή θα μπορούσε να είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση οποιωνδήποτε φορμών στην ιστοσελίδα και οποιεσδήποτε ερωτήσεις υποβάλλετε πρέπει να είναι γνήσια ερωτήματα.
2.4 δεν πρέπει να ανεβάζετε ή να χρησιμοποιείτε ακατάλληλη ή προσβλητική γλώσσα ή περιεχόμενο ή να ζητάτε εμπορικές υπηρεσίες σε οποιαδήποτε επικοινωνία, φόρμα ή email που στέλνετε ή υποβάλλετε, από ή προς τον ιστότοπο.
2.5 κάθε φορά που κάνετε χρήση των δυνατοτήτων που σας επιτρέπουν να ανεβάζετε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας ή να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες μέσω του ιστότοπού μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες όρους. Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά συμμορφώνεται με τα πρότυπα που αναφέρονται στους παρόντες όρους και θα είστε υπεύθυνοι απέναντί μας και θα μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας εγγύησης.
2.6 όταν συμπληρώνετε και υποβάλλετε μια φόρμα έρευνας στον ιστότοπό μας, αυτό συνιστά άδεια για τους διαχειριστές να προσθέσουν τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων. Η χρήση των δεδομένων σας με αυτόν τον τρόπο είναι σύμφωνη με την πολιτική απορρήτου μας.
2.7 οι απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες στην ιστοσελίδα μας δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.
2.8 διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τους χρήστες από αυτό το ιστότοπο και/ή να περιορίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβασή τους ή τη χρήση οποιουδήποτε ή όλων των στοιχείων των υπηρεσιών μας, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Κάθε τέτοιος χρήστης θα ειδοποιείται και δεν θα πρέπει να επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τον παρόντα ιστότοπο με οποιοδήποτε άλλο όνομα ή μέσω οποιουδήποτε άλλου χρήστη.
2.9 μπορούμε να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα όλων ή μέρους του ιστότοπού μας για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες όρους και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.
2.10 δεν πρέπει να συμπεριλάβετε σύνδεσμο του ιστότοπου σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική σελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που δεν (κατά την εύλογη γνώμη μας) βλάπτει τη φήμη μας ή μας εκθέτει σε κίνδυνο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να δώσουμε λόγο.
2.11 ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση με οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας εκτός από την αρχική σελίδα.
2.12 δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιον τρόπο ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας από την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ
Η πρόσβαση στην υπηρεσία δεν απαιτεί την εγγραφή σας σε εμάς. Ωστόσο, για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών η εγγραφή είναι υποχρεωτική.
3.1 για την εγγραφή, συμφωνείτε:
3.1.1 να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στο σχετικό έντυπο αίτησης για πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου και
3.1.2 να διατηρείτε και να ενημερώνετε προσεκτικά τις πληροφορίες εγγραφής σας.
Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να αρνηθούμε την αίτησή σας για εγγραφή. Εάν δεχτούμε την αίτησή σας για εγγραφή, θα το επιβεβαιώσουμε στέλνοντας ένα email για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Κάθε εγγραφή αφορά μόνο έναν χρήστη. Δεν πρέπει να μοιράζεστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας με οποιοδήποτε άλλο άτομο ή με πολλούς χρήστες σε ένα δίκτυο. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι μόνο για γενικό συμφέρον και δεν αποτελούν συγκεκριμένες συμβουλές. Αναλαμβάνετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς για τους σκοπούς της εγγραφής σας σε εμάς είναι ακριβείς και πλήρεις. Αποδέχεστε αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε χρήση και για να κρατάτε μυστικό οποιοδήποτε αναγνωριστικό λογαριασμού και οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης που μπορεί να σας έχει δοθεί ή επιλεγεί από εσάς για χρήση σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας του παρόντος ιστότοπου για την οποία λάβατε γνώση. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε αναγνωριστικό λογαριασμού ή κωδικό πρόσβασης, είτε επιλεγεί από εσάς είτε έχει εκχωρηθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν δεν συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων. Συναινείτε στην δημοσίευση διαφημίσεων στον ιστότοπο. Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να προστεθεί στη λίστα newsletter μας. Εάν θέλετε να διαγραφείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Κατάργηση εγγραφής" που βρίσκεται σε οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο που ενδέχεται να λάβετε από εμάς.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα των υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτα μέρη. Εκτός από τις ρητώς δηλωμένες εξαιρέσεις (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και οντοτήτων), ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, διαθέσιμων υπηρεσιών και όλων των αρχείων του παρόντος ιστότοπου γενικά, είναι πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθέντα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κατά συνέπεια, κανένα από αυτά, καθώς και κανένα από αυτά που ανήκουν σε τρίτους και δεν είναι περιεχόμενο του ιστότοπού μας, μπορεί να πωληθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, επανδημοσιευθεί ή αποσταλεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν δικαιούστε να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να πουλάτε ή/και να εκμεταλλεύεστε για εμπορικούς σκοπούς το περιεχόμενο (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) του ιστότοπου.

5. ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
5.1 ενώ η εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι κάθε υλικό που είναι διαθέσιμο για κατέβασμα από αυτό το ιστότοπο δεν είναι μολυσμένο με οποιονδήποτε τρόπο, δεν εγγυόμαστε ότι αυτό το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από ιούς.
5.2 λόγω της φύσης του λογισμικού και του Διαδικτύου, δεν εγγυόμαστε ότι η πρόσβασή σας ή η λειτουργία του παρόντος ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Μπορούμε να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας χωρίς προειδοποίηση.
5.3 οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι μόνο για γενικό ενδιαφέρον και δεν αποτελούν συγκεκριμένες συμβουλές. Αν και κάνουμε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας είναι ακριβές, ολοκληρωμένο ή ενημερωμένο.
5.4 οι λεπτομέρειες των υπηρεσιών ή των προϊόντων που διατίθενται σε αυτό το ιστότοπο, τα οποία δεν είναι υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται από την εταιρεία μας, αλλά από τρίτα μέρη (όπως για παράδειγμα συνεργάτες) παρέχονται μόνο προς πληροφόρησή σας. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή παρέχονται από τρίτα πρόσωπα ή οντότητες μέσω του ιστότοπου.
5.5 ούτε εμείς ούτε οι τρίτοι πάροχοι πληροφοριών αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές, αξιώσεις ή έξοδα που προκύπτουν από:
5.5.1 παρεμβολές, διακοπές, σφάλματα, παραλείψεις, τηλεφωνικές αστοχίες, καθυστερήσεις, μπλοκ ή αποσυνδέσεις στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος που προκαλούνται από σφάλματα και υπερφορτώσεις σε γραμμές και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας
5.5.2 τη χρήση οποιωνδήποτε παράνομων προγραμμάτων ή/και κακόβουλων λογισμικών, όπως ιοί ή οτιδήποτε άλλο,
5.5.3 την ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του ιστοτόπου της εταιρείας
5.5.4 σφάλματα ασφάλειας ή πλοήγησης που προκαλούνται από δυσλειτουργία του προγράμματος περιήγησης ή επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν ενημερωμένες εκδόσεις.
5.6 αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη. Δεν ελέγχουμε το ατομικό τους περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε σχέση με τυχόν συνδεδεμένους ιστότοπους. Οι σύνδεσμοι είναι μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Δεν συνιστούμε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου που συνδέεται από αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.
5.7 δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για την απώλεια του κωδικού πρόσβασής σας ή του αναγνωριστικού λογαριασμού που προκαλείται από σφάλμα, απώλεια ισχύος ή άλλως προκαλείται από ή στο σύστημα του υπολογιστή σας.
5.8 μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή συστήματα όπως εμείς κατά καιρούς θεωρούμε κατάλληλα για να αποτρέψουμε την χρήση αυτοματοποιημένων προγραμμάτων για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο σύστημά μας και σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένα προγράμματα για τέτοιους σκοπούς και οποιαδήποτε τέτοια χρήση ή απόπειρα χρήσης αυτών των αυτοματοποιημένων προγραμμάτων γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για τυχόν συνέπειες εις βάρος σας που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια χρήση ή απόπειρα χρήσης αυτοματοποιημένων προγραμμάτων για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο σύστημά μας ή στον παρόντα ιστότοπο.
5.9 δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από έναν ιό ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπου μας ή τη λήψη οποιουδήποτε περιεχομένου από αυτό, ή από οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτό.
5.10 εάν είστε απλός χρήστης παρακαλείστε να σημειώσετε ότι παρέχουμε τον ιστότοπό μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.
5.11 εάν είστε επαγγελματίας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, θετική ή αποθετική, μέσω σύμβασης, ή από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας), ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης, του ιστοτόπου μας ή τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστοτόπο μας.
5.12 ειδικότερα, δεν θα ευθυνόμαστε για την απώλεια κερδών, πωλήσεων, εσόδων, διακοπή των επιχειρήσεων, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, καλής θέλησης ή φήμης, ή οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
6.1 Εφόσον προβαίνετε σε οποιαδήποτε κράτηση μέσω του on-line συστήματος κρατήσεων, δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας σας και είστε νομικά ικανός προς σύναψη της επιθυμούμενης σύμβασης, δεσμευόμενος από τους αναφερόμενους όρους και τις αναληφθείσες –εκ της επιλεχθείσας σύμβασης- υποχρεώσεις. Απαγορεύεται στο Χρήστη να προβαίνει σε ψευδείς ή αθέμιτες κρατήσεις και αντίστοιχα στη σύναψη συμβάσεων συνακόλουθα των ανωτέρω πρακτικών. Ο Χρήστης συμφωνεί να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μεταφοράς που ορίζονται στη παρούσα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της έγκαιρης πληρωμής όλων των οφειλόμενων ποσών και της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες που αφορούν τη διαθεσιμότητα των ναύλων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο Χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, δασμούς, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Η επίκληση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των ανίκανων και περιορισμένα ικανών προς δικαιοπραξία), δια της χρήσης των στοιχείων του «εμφαινόμενου Χρήστη», ήτοι δηλαδή του προσώπου τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνονται προς τον σκοπό κράτησης στην ιστοσελίδα μας και σύναψης συμφωνίας με την εταιρία, σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει την ευθύνη του «εμφαινόμενου Χρήστη» από τις συναπτόμενες στο όνομά του συμβάσεις και εν γένει αναληφθείσες υποχρεώσεις.
6.2 Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εξόφληση του τιμήματος μέσω της χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, μπορείτε να εξοφλήσετε με χρέωση των ακόλουθων πιστωτικών καρτών: VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, CHINA UNIONPAY.

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον Χρήστη για την εξόφληση της κράτησής του χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, πλην της περίπτωση της χρέωσης της προκαταβολής. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίησή σας ή την πιστωτική σας κάρτα. Η MOUZENIDIS TRAVEL δεν υποχρεούται να σας αποστείλει τα εισιτήριά σας ή την κράτησή σας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ο Χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη δεν φέρει σε περίπτωση σφάλματος. Προσοχή, ως εξόφληση εννοείται η πίστωση στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου ποσού και όχι το εκάστοτε αποδεικτικό πληρωμής αυτού. Για το λόγο αυτό συνιστάται όπως ενημερωθείτε πριν την κατάθεση για τον ακριβή χρόνο πίστωσης στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου και καταβαλλόμενου εκ μέρους σας ποσού. Η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη δεν έχει και καμία υποχρέωση δεν υπέχει από την καθυστερημένη πίστωση στους λογαριασμού της του οφειλόμενου και καταβληθέντος εκ μέρους σας ποσού, μη υποχρεούμενη στην εκπλήρωση της σύμβασης σε περίπτωση έλλειψης πίστωσης του οφειλόμενου ποσού.
6.3 Ασφάλεια των συναλλαγών
Η MOUZENIDIS TRAVEL έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι ιστοσελίδες της MOUZENIDIS TRAVEL χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL. Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Όλες οι οικονομικές συναλλαγές και όλα τα σχετικά με αυτές προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων της κάρτας, υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο από την συνεργαζόμενη εταιρία, που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών, και δεν επεξεργάζονται ούτε καταχωρούνται από την MOUZENIDIS TRAVEL. Κατά την διάρκεια της online πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά σε συνεργαζόμενη τράπεζα, που έχει επιλεγεί.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία σας, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Κατά τα λοιπά η MOUZENIDIS TRAVEL δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Τα στοιχεία σας (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Δια της παροχής των στοιχείων σας, συναινείτε και αποδέχεστε την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων σας (προσωπικών σας δεδομένων), για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς συναλλαγής. Τα προσωπικά σας δεδομένα που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα της MOUZENIDIS TRAVEL χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ίδια ή, όπου επιβάλλεται, από συνεργαζόμενες με την ίδια επιχειρήσεις, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την MOUZENIDIS TRAVEL.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
(Π.Δ. 7/2018)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρονται αποτελεί πακέτο κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα. Η εταιρεία MOUZENIDIS TRAVEL AE έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Η εταιρεία MOUZENIDIS TRAVEL AE διαθέτει προστασία προκειμένου να σας επιστρέψει τα ποσά που καταβάλλατε και αν η μεταφορά σας περιλαμβάνεται στο πακέτο διασφαλίζει τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί αφερέγγυα. Στο παρόν κείμενο αναγράφονται όλες οι βασικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο που επιλέξατε, τις οποίες παρακαλούμε να διαβάσετε πριν την σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου. Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία MOUZENIDIS TRAVEL AE έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας και προς διασφάλιση της επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και του επαναπατρισμού εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11732863/2019 Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία είναι η GENERALI HELLAS Insurance Company SA που εδρεύει στην Aθήνα οδός Ηλία Ηλιού & Πυθέου 35-37 τηλ. επικοινωνίας +30 210 8096400 fax +30 210 8096367, Γραφεία Βορείου Ελλάδος 38-40 26ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη τηλ. +30 2310 551144 fax +30 2310 552281 email info@generali.gr
Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας MOUZENIDIS TRAVEL AE Τσιμισκή 10 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54624 Τηλ. +30 2310 591 590 Fax +30 2310 591490 email europe@mzt.gr, ή Αθήνα Φιλελλήνων 26 Σύνταγμα Τηλ. +30 210 331 7542 Fax +30 210 331 7734 email outgoing-ath@mzt.gr.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις αφενός του Πελάτη (κατά την έννοια του παρόντος, Πελάτης είναι είτε ο ταξιδιώτης είτε το ενδιάμεσο Τουριστικό Πρακτορείο που λειτουργεί ως πωλητής του πακέτου) και αφετέρου της Εταιρείας MOUZENIDIS TRAVEL -στη συνέχεια καλούμενης και Εταιρείας. Ως Πελάτης εννοούνται στο εξής και οι φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των παρακάτω όρων.
Ο κάθε ταξιδιώτης και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από οποιονδήποτε φορέα, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω Εταιρειών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών και άλλων φορέων, δεσμεύονται με τους παρόντες όρους και για το λόγο αυτό δέον όπως αναζητούνται είτε από την MOUZENIDIS TRAVEL, είτε από τον εκάστοτε πωλητή-τουριστικό πρακτορείο, το οποίο πωλάει το πακέτο. Κατά συνέπεια ο κάθε ταξιδιώτης δέχεται αυτόματα με τη συμμετοχή του και τους πιο κάτω όρους, των οποίων η αποδοχή τεκμαίρεται με την ολοκλήρωση της κράτησης από τον εκάστοτε μεμονωμένο ταξιδιώτη ή/και φορέα.
Σημειώνεται ότι ως «οργανωμένο ταξίδι», στο οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι παρόντες όροι, νοείται ο προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων: μεταφορά, διαμονή, άλλες τουριστικές υπηρεσίες μη σχετιζόμενες και συμπληρωματικές της μεταφοράς ή διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένο ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται έναντι συνολικής τιμής. Η κράτηση μίας μόνο παρεχόμενης υπηρεσίες (ενδεικτικά μόνο διαμονής) σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στην έννοια του οργανωμένου ταξιδιού.

Σε "ειδικά ταξίδια", όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά ταξίδια, Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων (Charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια, ο Πελάτης δεσμεύεται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο σύντομες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο Πελάτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης). Κρατήσεις θέσεων: Για να είναι έγκυρη η κράτηση θέσεων στην εκδρομή πρέπει να καταβληθεί 30% της τιμής συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει θέσεις αν δεν συνοδεύονται από την καταβολή του 30% της τιμής συμμετοχής. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται 10 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής, εκτός αν άλλως ειδικώς ορίζεται. Σε περίπτωση που το αίτημα για κράτηση υποβληθεί εντός 10 ημερών πριν την αναχώρηση της εκδρομής το συνολικό τίμημα πρέπει να εξοφληθεί κατά την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Οι πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, είτε με την χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.
1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύνολο του οργανωμένου ταξιδιού που διαθέτει στους Πελάτες, είτε αυτοί είναι οι άμεσοι ταξιδιώτες, είτε ενδιάμεσα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία μεταπωλούν το ταξίδι στον τελικό ταξιδιώτη. Η Εταιρεία έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις έκτακτες και αναπόφευκτες καταστάσεις (ανωτέρα βία) όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.) που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της. Επίσης δεν ευθύνεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, αποσκευών καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, για τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη ή/και ταξιδιώτη (στη περίπτωση που ο τελευταίος δεν είναι άμεσος πελάτης της) για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα ή αν άλλως ορίζεται στον νόμο. Αν έχετε λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε άμεσα στον τυχόν αρχηγό του ταξιδιού (στα οργανωμένα ταξίδια) ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας ή στο ξενοδοχείο. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει κατόπιν σύμφωνης γνώμης και αποδοχής του ταξιδιώτη κάθε πρόσφορη εναλλακτική λύση. Η Εταιρεία και ο Πελάτης ή/και ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη πώληση του πακέτου. Σε περίπτωση διαφοράς εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ. Ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του τουριστικού ή άλλου είδους συναλλάγματος στις ελληνικές ή ξένες τελωνειακές αρχές, καθώς και άλλες αξίες ή αντικείμενα που μεταφέρει μαζί του. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους αναχώρησης ή του κράτους προορισμού δεν επιτρέψουν την είσοδο/έξοδο του ταξιδιώτη από το κράτος αυτό, ενδεικτικά λόγω μη ακριβούς δηλώσεως του συναλλάγματος ή υπάρχει εισαγγελική απαγόρευση, τότε ο ταξιδιώτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να μελετήσει λεπτομερώς το πρόγραμμα ταξιδιού στο οποίο θα συμμετέχει καθώς και τους όρους συμμετοχής, των οποίων η μέριμνα εφοδιασμού στον εκάστοτε ταξιδιώτη, σε περίπτωση που πωλητής του πακέτου δεν είναι η Εταιρεία, ανήκει στον Πελάτη. Οι συμμετέχοντες ταξιδιώτες θεωρείται ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής αυτόματα, είτε με την υπογραφή της συμβάσεως, είτε με την καταβολή με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε χρηματικού ποσού έναντι της αξίας του πακέτου. Η έγκαιρη προσέλευση κατά την αναχώρηση του ταξιδιού (τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη αυτού) καθώς επίσης και η έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση στο Ξενοδοχείο είναι αποκλειστική ευθύνη του ταξιδιώτη. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης απωλέσει υπηρεσία που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του (καθυστέρηση, μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα) ουδεμία αποζημίωση δικαιούται από την Εταιρεία. Ο ταξιδιώτης πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του μέριμνα και έξοδα. Στη περίπτωση που ο ταξιδιώτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και -όπου το ταξίδι εκτελείται στο πλαίσιο περισσότερων συμμετεχόντων ταξιδιωτών- αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Ο ταξιδιώτης είναι υπόχρεος με κάθε έξτρα δαπάνη/κατανάλωση που πραγματοποιεί σε χώρους των καταλυμάτων και οι οποίες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου. Επίσης ευθύνεται προσωπικά για κάθε φθορά και βλάβη που προκαλεί με υπαιτιότητα του στους χώρους που διαμένει και χρησιμοποιεί. Τον ταξιδιώτη βαρύνει το κόστος του φόρου διανυκτέρευσης σε όποια καταλύματα τυχόν επιβάλλεται. Ο ταξιδιώτης μπορεί αφού προειδοποιήσει έγκαιρα την Εταιρεία με σταθερό μέσο και το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω σύμβαση. Τυχόν δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση βαρύνουν εις ολόκληρον τον εκχωρητή και τον εκδοχέα.
3. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και φύλαξη ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικό εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα κλπ.). Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης ο ταξιδιώτης υποχρεούται όπως απευθυνθεί στην Εταιρεία ή στον εκάστοτε πωλητή του πακέτου του αν δεν είναι απευθείας η Εταιρεία, αναφορικά με την παροχή γενικών πληροφοριών για τα απαιτούμενα για την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα (ενδεικτικά διαβατήριο, θεωρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις). Η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων. Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) υπολογίζεται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Ωστόσο και δεδομένου ότι αυτό διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό, συνιστάται πριν την κράτηση του ταξιδιού να γίνεται επικοινωνία με την εκάστοτε αρμόδια ελληνική ή προξενική αρχή του Κράτους υποδοχής προκειμένου να διαπιστωθεί ή κατοχή των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων και η εγκυρότητα αυτών καθώς και ο ακριβής χρόνος θεωρήσεων εισόδου στη χώρα υποδοχής. Η ισχύς όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι φέροντες την γονική μέριμνα έχουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την έκδοση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη συμμετοχή του ανηλίκου στο ταξίδι. Τυχόν συνδρομή της Εταιρείας στον έλεγχο ή και στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την παροχή εγγύησης για τη δυνατότητα συμμετοχής στο ταξίδι ή/και ακόμη την ανάληψη ευθύνης και την υποχρέωση της Εταιρείας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων VISA, αδειών εργασίας, κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του ταξιδιώτη και ως εκ τούτου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.
4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων των εκδρομέων. Απρόβλεπτες όμως καταστάσεις είναι δυνατό να καταστήσουν επιβεβλημένη την διαφοροποίηση του προγράμματος πριν την αναχώρηση ή κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια της. Πριν την αναχώρηση, η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το αναγραφόμενο στον έντυπο κατάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ταξιδιώτης έχει τις εξής επιλογές: α) Να δεχθεί την αλλαγή, β) να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει, εφόσον η μεταβολή είναι ουσιώδης και καθιστά την εκδρομή, όπως τελικά διαμορφώνεται, μη ενδιαφέρουσα γι' αυτόν. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της ίδιας κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) γ) να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή της Εταιρείας μας με την ίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή σε ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντος επιπλέον την διαφορά τιμής. Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους που κρίνει σκόπιμους (π.χ. αντικειμενικές δυσκολίες, περιορισμένη συμμετοχή) χωρίς υποχρέωση αποζημιώσεως πέραν της επιστροφής εισπραχθέντων χρημάτων. Σε περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, από τον ελάχιστο που ορίζεται στην εκάστοτε εκδρομή, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση αζημίως εντός 20 ημερών πριν την έναρξη του πακέτου για ταξίδια που διαρκούν περισσότερο από 6 ημέρες, εντός 7 ημερών πριν την έναρξη του πακέτου για ταξίδια που διαρκούν μεταξύ 2 και 6 ημερών, και εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδίων που διαρκούν λιγότερο από 2 ημέρες. Σε περίπτωση καταγγελίας από την Εταιρεία οι επιστροφές των καταβληθέντων πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών από την καταγγελία. Στην διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία. Αν λοιπόν για κάποιον από τους παραπάνω λόγους ανώτερης βίας, διακοπεί η εκδρομή στην εξέλιξη της και επαναπατριστούν οι εκδρομείς, η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντίτιμου των υπηρεσιών, οι οποίες δεν παρασχέθηκαν από τους δικαιούχους (ξενοδοχεία, μεταφορές). Υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού αποκαθίστανται, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ανωτέρας βίας ή αν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες λαμβανομένης υπόψιν της έκτασης της μη συμμόρφωσης και της αξίας της ταξιδιωτικής υπηρεσίας που θίγεται. Ως αποκατάσταση νοείται η πρόταση στον ταξιδιώτη κατάλληλου εναλλακτικού διακανονισμού ή αν αυτό είναι αδύνατο, ανάλογη μείωση της τιμής. Ο ταξιδιώτης δύναται να απορρίψει τους προτεινόμενους διακανονισμούς μόνο αν αυτοί δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε. Τυχόν αλλαγή σε ώρες πτήσεων ή οδικών δρομολογίων δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος.
5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. α. Αεροπορικά εισιτήρια: Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσεως και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, (που διαφέρει κατά προορισμό) και υπόκειται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν μπορεί να επιβληθεί στην εμπορική πολιτική της αεροπορικής εταιρείας ώστε, ενδεικτικά για παράδειγμα, να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και τον χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. β. Ξενοδοχεία/Καταλύματα: Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήριο τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους, όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που θέτει ο οργανισμός τουρισμού της χώρας στην οποία εδρεύουν τα ξενοδοχεία. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση των αστέρων: 2* = Τουριστική, 3* = Β΄ κατηγορία, 4* = Α΄ κατηγορία, 5* = Πολυτελείας. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια παραδίδονται στις 14.00 την ημέρα άφιξης και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 της ημέρας αναχώρησης. Η σημείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωματίων γίνεται ανάλογα με τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιμές για κάθε τύπο δωματίων. Αλλιώς το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωμάτιο ανάλογα με την πληρότητά του την εποχή της παραμονής σας. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λπ.). Σε ουδεμία περίπτωση η Εταιρεία θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών. Τα καταλύματα σε πολλές χώρες είναι υποχρεωμένα να επιβάλλουν φόρο διανυκτέρευσης κατά δωμάτιο. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται απ’ ευθείας από το κατάλυμα προς τον ταξιδιώτη, με την έκδοση σχετικής αποδείξεως και θα σας ζητηθεί κατά την αποχώρηση ή κατά την άφιξη ανάλογα την πολιτική του εκάστοτε καταλύματος. Επίσης κάποια καταλύματα πιθανόν να σας ζητήσουν ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό ή πιστωτική κάρτα για χρέωση πιθανόν εξτρά καταναλώσεων. Το ποσό αυτό αφαιρουμένων τυχόν καταναλώσεων θα σας επιστραφεί κατά την αναχώρηση σας. Η Εταιρεία μας δύναται, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, να προβεί σε αλλαγή του ξενοδοχείου, με άλλο ίσης ή ανώτερης κατηγορίας, σε σχέση με το αρχικά συμφωνηθέν, χωρίς να γεννάται αξίωση στο πρόσωπο του ταξιδιώτη από την ως άνω αλλαγή. γ. Αποσκευές: Ανεξάρτητα από το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή οδικό) η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μεταφορά αποσκευών κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε ταξιδιώτη, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 53Χ26Χ23 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος αντίστοιχα). Περιπτώσεις που ο Ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί να επιφέρει από την αεροπορική εταιρεία ή τα καταλύματα διαμονής επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευής, η ευθύνη του αερομεταφορέα για την καταστροφή, την απώλεια ή τη ζημία αποσκευών περιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες Διεθνείς Συμβάσεις ή/και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται για τον λόγο αυτό να μην τοποθετείτε είδη μεγάλης αξίας στις αποσκευές.
6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ. Σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή (Οδηγία 2015/2302), αλλά και ελληνική (Π.Δ. 7/2018) νομοθεσία, η Εταιρεία έχει προβεί στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για την κάλυψη της περίπτωσης μη εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους της καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό στην περίπτωση πτώχευσης. Για τα παραπάνω, για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τους κατά τόπους συνεργάτες μας. Τα στοιχεία της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στο κεφ. Α Γενικές Πληροφορίες. Η Εταιρεία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισμένες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σημειώνουμε ότι η ασφάλιση δεν καλύπτει βλάβες, ζημίες και περιπτώσεις οφειλόμενες σε ενέργειες του ταξιδιώτη ή αποσιώπηση περιστατικών προς το γραφείο, όπως: αναληθείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αποσιωπήσεις περιστατικών, χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή τοκετού, διανοητικές διαταραχές, προϋπάρχουν φυσικό ή διανοητικό ελάττωμα ή αναπηρία, σκόπιμος αυτοτραυματισμός, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, μέθη, παθήσεις μόνιμες και χρόνιες, όπως επίσης τις ηλικίες μικρότερες των 12 μηνών ή μεγαλύτερες των 70 ετών. Η Εταιρεία συνιστά έντονα στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους πιο πάνω κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρείας από τους προμηθευτές της.
7. ΤΙΜΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. Οι τιμές των κρατήσεων υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση το κόστος των υπηρεσιών κάθε κράτησης, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το EYΡΩ, το τυχόν προβλεπόμενο από το πρόγραμμα οργανωμένου ταξιδιού αριθμό ελάχιστων συμμετεχόντων, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση. Εάν κατά το τελευταίο 20ήμερο πριν την αναχώρηση προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 8% της αξίας του ταξιδιού. Αντίστοιχα ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει μείωση της τιμής του πακέτου ανάλογη προς οποιαδήποτε μείωση της τιμής κόστους καυσίμων, φόρων και τελών τρίτων, συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση: α) για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς της βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, β) εάν προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν κατά πολύ το 8% της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής . Αντίθετα όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκύψουν αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, τα τυχόν έκτακτα έξοδα, πλην αυτών του επαναπατρισμού, βαρύνουν τους ταξιδιώτες. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των εκτάκτων εξόδων από την Εταιρεία, δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, αλλά προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με υποχρέωση του την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφή τους.
8. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ. Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει την κράτησή του με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις, κατ’ άτομο και σε σχέση με τον χρόνο δηλώσεως της ακύρωσης. Μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση χωρίς επιβάρυνση. Από 29-25 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 30% της τιμής του ταξιδιού. Από 24-19 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 50% της τιμής του ταξιδιού. Από 18-15 ημέρες παρακράτηση 75% της τιμής του ταξιδιού και από 14 ημέρες και μέχρι την αναχώρηση, 100% της τιμής του ταξιδιού. Σε περίπτωση που προβλέπεται κάποια ειδική ακυρωτική πολιτική (ενδεικτικά αναφέρεται ειδική ακυρωτική πολιτική κάποιου ξενοδοχείου, του αερομεταφορέα κτλ.) αυτή υπερισχύει των παραπάνω γενικών ακυρωτικών όρων. Επίσης ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για λογαριασμό του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων κτλ.). Η πολιτική ακυρωτικών ισχύει και στη περίπτωση που προηγουμένως είχε γνωστοποιηθεί αλλαγή στην ώρα πτήσεων (ενδεικτικά από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο), η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα και που δεν μεταβάλλουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού, ακόμη η ασθένεια, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα του ταξιδιώτη. Ο ταξιδιώτης με την επιφύλαξη της παραπάνω ακυρωτικής πολιτικής έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση πριν την έναρξη του πακέτου, χωρίς χρέωση καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστατικών στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σ΄ αυτόν, τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του πακέτου. Για την εκτίμηση της ύπαρξης ή μη έκτακτων καταστάσεων και τη σοβαρότητα αυτών, λαμβάνονται υπόψη τυχόν ταξιδιωτικές οδηγίες ή άλλες ανακοινώσεις επίσημων κρατικών ημεδαπών Αρχών ή Αρχών του τόπου προορισμού.
9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ. Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του προγράμματος και τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που ο ταξιδιώτης αποδέχεται και παραλαμβάνει με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, λίγες μέρες πριν την αναχώρηση. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η λήψη από τον εκάστοτε ταξιδιώτη του προγράμματος του ταξιδιού. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης έχει προμηθευτεί το ταξίδι του από τρίτο πωλητή (τουριστικό πρακτορείο ή άλλο εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης) και όχι άμεσα από την Εταιρεία, επιβάλλεται ο εφοδιασμός από τον εκάστοτε πωλητή του προγράμματος του ταξιδιού και σε περίπτωση που αυτό δεν έχει χορηγηθεί ο ταξιδιώτης μπορεί να το απαιτήσει, δεδομένου ότι το οριστικό πρόγραμμα, το οποίο και κατά τα ανωτέρω αποδέχεται δια της συμμετοχής του, αποτελεί τη συμφωνία στην οποία ο ταξιδιώτης προσχώρησε για το συγκεκριμένο ταξίδι.
10. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Δυνάμει της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ.679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα Μέρη δεσμεύονται ρητά κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τους παρόντες όρους, να συμμορφώνονται με το ισχύον Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που λαμβάνει από τον πελάτη, πραγματοποιείται με μοναδικό στόχο την εκπλήρωση του σκοπού, όπως περιγράφεται στους παρόντες και σε ουδεμία άλλη χρήση-επεξεργασία αυτών θα προβεί χωρίς την προγενέστερη ενημέρωση του πελάτη. Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη, αναλαμβάνει να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα του, που απορρέουν από την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, μέσω σχετικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@mzt.gr. Επίσης, η Εταιρεία παρέχει στη διάθεση των πελατών της και ο πελάτης δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας καθώς και των σχετικών με τις υπηρεσίες της πληροφοριών, όπως αναλύονται στο παρακάτω link, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της, https://www.mouzenidis.com/el-gr/world/article/privacy-notice

Οι παραπάνω Γενικοί όροι Συμμετοχής υπάρχουν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο κείμενο με την κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού, θεωρείται δε ότι έγιναν αποδεκτοί με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο σύναψη της συμβάσεως. Η κύρια σύμβαση υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και το περιεχόμενο της γίνεται αποδεκτό ανάλογα, δηλαδή είτε με την υπογραφή του εντύπου, είτε με την ηλεκτρονική αποδοχή του περιεχομένου της. Ως σύναψη της συμβάσεως μεταξύ της Εταιρείας και του Ταξιδιώτη θεωρείται πλην της υπογραφής αυτής, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταβολή προς την Εταιρεία ή Συνεργάτες της, οποιουδήποτε ποσού έναντι της τιμής του ταξιδιού.

Καλό Ταξίδι…


Όροι στην κράτηση και πληρωμή των αεροπορικών εισιτηρίων

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τις on-line υπηρεσίες του γραφείου μας για την κράτηση και αγορά εισιτηρίων στις παρακάτω πτήσεις που αντιπροσωπεύουμε :

Τακτικές προγραμματισμένες πτήσεις

ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Για να κάνετε κράτηση στο on-line σύστημα κρατήσεων του γραφείου μας διαλέγετε τις πτήσεις και τις ημερομηνίες που επιθυμείτε να ταξιδέψετε στον αντίστοιχο πίνακα. Όταν ολοκληρώσετε την κράτηση θα πάρετε τον κωδικό της κράτησης σας ο οποίος είναι απαραίτητος για τον έλεγχο και την πληρωμή της. Για την έκδοση του εισιτηρίου θα χρειαστεί να προσκομίσετε :

Α) στοιχεία διαβατηρίου (ονοματεπώνυμο του επιβάτη με λατινικούς χαρακτήρες όπως είναι γραμμένα στο διαβατήριο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου και ημερομηνία λήξης διαβατηρίου)
Β) όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου που έκανε την κράτηση.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η κράτηση εισιτηρίων μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη και ολοκληρωμένη μόνον κατόπιν τελικής επιβεβαίωσής της στο on-line σύστημα κρατήσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας.

Η εξόφληση του εισιτηρίου, που αφορά η κράτηση, θα πρέπει να γίνει ως εξής:

Α) μέσα σε 48 ώρες εάν η κράτηση επιβεβαιώθηκε τουλάχιστον 7 μέρες πριν την ημερομηνία ταξιδιού.
Β) μέσα σε 24 ώρες κατόπιν κράτησης εάν το ταξίδι πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερες από 7 μέρες.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή στους αναγραφόμενους χρόνους η κράτηση ακυρώνεται.

Ύστερα από την έκδοση, το εισιτήριο δεν επιστρέφεται.

Η αεροπορική εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει την αναγραφόμενη στα εισιτήρια ώρα και ημερομηνία αναχώρησης.
Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε για επιβεβαίωση της ώρας αναχώρησης 24 ώρες πριν την αναγραφόμενη στο εισιτήριο ώρα.
Ο επιβάτης πρέπει να προσέλθει στο χώρο του ελέγχου εισιτηρίων στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση προκειμένου να προλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου.
Για να μπορέσει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ο επιβάτης θα πρέπει να έχει όλα τα αντίστοιχα έγκυρα έγγραφα εκδομένα από τις επίσημες δημόσιες αρχές της αντίστοιχης χώρας έκδοσης, όπως και βίζες ή κάρτα διαμονής για την είσοδο σε όποιες χώρες είναι απαραίτητες. Ο αερομεταφορέας έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει στον επιβάτη να ταξιδέψει εάν δεν έχει όλα τα απαραίτητα έγκυρα έγγραφα και ο επιβάτης έχει όλη την ευθύνη για αυτά.

Σε περίπτωση κράτησης εισιτηρίου μετ΄ επιστροφής, εάν ο επιβάτης δεν κάνει για οποιοδήποτε λόγο χρήση της πτήσης αναχώρησης, η αεροπορική εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να ακυρώσει την πτήση επιστροφής.

 

Όροι και Τρόποι πληρωμής


Η εξόφληση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και ειδικότερα:

α. η κράτηση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη

β. πρέπει να υπάρχει κωδικός κράτησης

γ. η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας.


Προσοχή, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι αναγραφόμενες προθεσμίες πληρωμής, η κράτηση ακυρώνεται αυτομάτως.

Η εξόφληση του οφειλόμενου τιμήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους περιγραφόμενους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, α) στα γραφεία της MOUZENIDIS TRAVEL, όπως αυτά θα τα βρείτε εδώ, β) δια της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, γ) μέσω πιστωτικής κάρτας.

Πληρωμή σε γραφεία της MOUZENIDISTRAVEL

Μεταβείτε σε ένα από τα γραφεία - σημεία πωλήσεών μας και εξοφλείστε επί τόπου την πραγματοποιηθείσα κράτησή σας.

 

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας

Δυνατότητα εξόφλησης στους κάτωθι Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: MOUZENIDIS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Α) ΤΡΑΠΕΖΑ: PIRAEUS BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 5223 083222 511
ΙΒΑΝ: GR43 0172 2230 0052 2308 3222 511
SWIFT CODE: PIRBGRAA

Β) ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 700 00 200 2024 370
ΙΒΑΝ: GR17 0140 7000 7000 0200 2024 370
SWIFT CODE:CRBAGRAA

Γ) ΤΡΑΠΕΖΑ: NATIONAL BANK OF GREECE (ΕΘΝΙΚΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 213/470-787-72
ΙΒΑΝ: GR43 0110 2130 0000 2134 7078 772
SWIFT CODE:ETHNGRAA

Δ) ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK ERGASIAS S.A.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 0026.0203.81.0201623530
IBAN: GR76 0260 2030 0008 1020 1623 530
SWIFT CODE: ERBKGRAA

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εξόφληση του τιμήματος μέσω της χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, μπορείτε να εξοφλήσετε με χρέωση των ακόλουθων πιστωτικών καρτών: VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, CHINA UNIONPAY.


Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον Χρήστη για την εξόφληση της κράτησής του χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, πλην της περίπτωση της χρέωσης της προκαταβολής. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίησή σας ή την πιστωτική σας κάρτα. Η MOUZENIDIS TRAVEL δεν υποχρεούται να σας αποστείλει τα εισιτήριά σας ή την κράτησή σας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ο Χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη δεν φέρει σε περίπτωση σφάλματος. Προσοχή, ως εξόφληση εννοείται η πίστωση στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου ποσού και όχι το εκάστοτε αποδεικτικό πληρωμής αυτού. Για το λόγο αυτό συνιστάται όπως ενημερωθείτε πριν την κατάθεση για τον ακριβή χρόνο πίστωσης στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου και καταβαλλόμενου εκ μέρους σας ποσού. Η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη δεν έχει και καμία υποχρέωση δεν υπέχει από την καθυστερημένη πίστωση στους λογαριασμού της του οφειλόμενου και καταβληθέντος εκ μέρους σας ποσού, μη υποχρεούμενη στην εκπλήρωση της σύμβασης σε περίπτωση έλλειψης πίστωσης του οφειλόμενου ποσού.
6.3 Ασφάλεια των συναλλαγών
Η MOUZENIDIS TRAVEL έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι ιστοσελίδες της MOUZENIDIS TRAVEL χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL. Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Όλες οι οικονομικές συναλλαγές και όλα τα σχετικά με αυτές προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων της κάρτας, υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο από την συνεργαζόμενη εταιρία, που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών, και δεν επεξεργάζονται ούτε καταχωρούνται από την MOUZENIDIS TRAVEL. Κατά την διάρκεια της online πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά σε συνεργαζόμενη τράπεζα, που έχει επιλεγεί.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία σας, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Κατά τα λοιπά η MOUZENIDIS TRAVEL δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Τα στοιχεία σας (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Δια της παροχής των στοιχείων σας, συναινείτε και αποδέχεστε την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων σας (προσωπικών σας δεδομένων), για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς συναλλαγής. Τα προσωπικά σας δεδομένα που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα της MOUZENIDIS TRAVEL χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ίδια ή, όπου επιβάλλεται, από συνεργαζόμενες με την ίδια επιχειρήσεις, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την MOUZENIDIS TRAVEL.

Ως προς τους ειδικούς όρους μεταφοράς επιβατών και αποσκευών ισχύουν οι όροι του εκάστοτε αερομεταφορέα. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
MOUZENIDIS TRAVEL