Όροι και κανόνες στην κράτηση και πληρωμή των αεροπορικών εισιτηρίων

Όροι στην κράτηση και πληρωμή των αεροπορικών εισιτηρίων

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τις on-line υπηρεσίες του γραφείου μας  για την κράτηση και αγορά εισιτηρίων  στις παρακάτω πτήσεις που αντιπροσωπεύουμε :

Τακτικές προγραμματισμένες πτήσεις

ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Για να κάνετε κράτηση στο on-line σύστημα  κρατήσεων του γραφείου μας διαλέγετε τις πτήσεις και τις ημερομηνίες που επιθυμείτε  να ταξιδέψετε  στον αντίστοιχο πίνακα. Όταν ολοκληρώσετε την κράτηση θα πάρετε τον κωδικό της κράτησης σας ο οποίος είναι απαραίτητος για τον έλεγχο και την πληρωμή της. Για την έκδοση του εισιτηρίου θα χρειαστεί να προσκομίσετε :

 

Α) στοιχεία διαβατηρίου (ονοματεπώνυμο του επιβάτη με λατινικούς χαρακτήρες όπως είναι γραμμένα στο διαβατήριο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου και ημερομηνία λήξης διαβατηρίου)

Β) όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου που έκανε την κράτηση.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ   

 

Η κράτηση εισιτηρίων μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη και ολοκληρωμένη  μόνον κατόπιν τελικής επιβεβαίωσής της στο on-line σύστημα κρατήσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας.   

 

    Η εξόφληση του εισιτηρίου, που αφορά η κράτηση, θα πρέπει να γίνει ως εξής: 

 

Α) μέσα σε 48 ώρες εάν η κράτηση επιβεβαιώθηκε τουλάχιστον 7 μέρες πριν την ημερομηνία ταξιδιού.

Β) μέσα σε 24 ώρες κατόπιν κράτησης εάν το ταξίδι πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερες από  7 μέρες.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή στους αναγραφόμενους χρόνους η κράτηση ακυρώνεται.

 

Ύστερα από την έκδοση, το εισιτήριο δεν επιστρέφεται.

 

Η αεροπορική εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει την αναγραφόμενη στα εισιτήρια ώρα και ημερομηνία  αναχώρησης.

Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε για επιβεβαίωση της ώρας αναχώρησης 24 ώρες πριν την αναγραφόμενη στο εισιτήριο ώρα.   

Ο επιβάτης πρέπει να προσέλθει  στο χώρο του ελέγχου εισιτηρίων στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση προκειμένου να προλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου.

Για να μπορέσει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ο επιβάτης  θα πρέπει να έχει όλα τα αντίστοιχα έγκυρα έγγραφα εκδομένα από τις επίσημες δημόσιες αρχές της αντίστοιχης χώρας έκδοσης, όπως και βίζες ή κάρτα διαμονής για την είσοδο σε όποιες χώρες είναι απαραίτητες. Ο αερομεταφορέας έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει στον επιβάτη να ταξιδέψει εάν δεν έχει όλα τα απαραίτητα έγκυρα έγγραφα και ο επιβάτης έχει όλη την ευθύνη για αυτά.

 

Σε περίπτωση κράτησης εισιτηρίου μετ΄ επιστροφής, εάν ο επιβάτης δεν κάνει για οποιοδήποτε λόγο χρήση της πτήσης αναχώρησης, η αεροπορική εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να ακυρώσει την πτήση επιστροφής.

 

Όροι και Τρόποι πληρωμής

 

Η εξόφληση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και ειδικότερα:

 

α. η κράτηση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη

 

β. πρέπει να υπάρχει κωδικός κράτησης

 

γ. η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας.

 

 

 

Προσοχή, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι αναγραφόμενες προθεσμίες πληρωμής, η κράτηση ακυρώνεται αυτομάτως.

 

Η εξόφληση του οφειλόμενου τιμήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους περιγραφόμενους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, α) στα γραφεία της MOUZENIDIS TRAVEL, όπως αυτά θα τα βρείτε εδώ, β) δια της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, γ) μέσω πιστωτικής κάρτας.

 

Πληρωμή σε γραφεία της MOUZENIDISTRAVEL

 

Μεταβείτε σε ένα από τα γραφεία - σημεία πωλήσεών μας και εξοφλείστε επί τόπου την πραγματοποιηθείσα κράτησή σας.

 

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας

 

Δυνατότητα εξόφλησης στους κάτωθι Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας:

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: MOUZENIDIS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

 

Α) ΤΡΑΠΕΖΑ: PIRAEUS BANK

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 5223 083222 511

ΙΒΑΝ: GR43 0172 2230 0052 2308 3222 511

SWIFT CODE: PIRBGRAA

 

Β) ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 700 00 200 2024 370

ΙΒΑΝ: GR17 0140 7000 7000 0200 2024 370

SWIFT CODE:CRBAGRAA

 

Γ) ΤΡΑΠΕΖΑ: NATIONAL BANK OF GREECE (ΕΘΝΙΚΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 213/470-787-72

ΙΒΑΝ: GR43 0110 2130 0000 2134 7078 772

SWIFT CODE:ETHNGRAA

 

Δ) ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK ERGASIAS S.A.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 0026.0203.81.0201623530

IBAN: GR76 0260 2030 0008 1020 1623 530

SWIFT CODE: ERBKGRAA

 

 

 

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εξόφληση του τιμήματος μέσω της χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, μπορείτε να εξοφλήσετε με χρέωση των ακόλουθων πιστωτικών καρτών: VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, CHINA UNIONPAY.

 

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον Χρήστη για την εξόφληση της κράτησής του χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, πλην της περίπτωση της χρέωσης της προκαταβολής. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίησή σας ή την πιστωτική σας κάρτα. Η MOUZENIDIS TRAVEL δεν υποχρεούται να σας αποστείλει τα εισιτήριά σας ή την κράτησή σας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ο Χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη δεν φέρει σε περίπτωση σφάλματος. Προσοχή, ως εξόφληση εννοείται η πίστωση στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου ποσού και όχι το εκάστοτε αποδεικτικό πληρωμής αυτού. Για το λόγο αυτό συνιστάται όπως ενημερωθείτε πριν την κατάθεση για τον ακριβή χρόνο πίστωσης στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου και καταβαλλόμενου εκ μέρους σας ποσού. Η MOUZENIDIS TRAVEL καμία ευθύνη δεν έχει και καμία υποχρέωση δεν υπέχει από την καθυστερημένη πίστωση στους λογαριασμού της του οφειλόμενου και καταβληθέντος εκ μέρους σας ποσού, μη υποχρεούμενη στην εκπλήρωση της σύμβασης σε περίπτωση έλλειψης πίστωσης του οφειλόμενου ποσού.

6.3 Ασφάλεια των συναλλαγών

Η MOUZENIDIS TRAVEL έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι ιστοσελίδες της MOUZENIDIS TRAVEL χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL. Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές και όλα τα σχετικά με αυτές προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων της κάρτας, υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο από την συνεργαζόμενη εταιρία, που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών, και δεν επεξεργάζονται ούτε καταχωρούνται από την MOUZENIDIS TRAVEL. Κατά την διάρκεια της online πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά σε συνεργαζόμενη τράπεζα, που έχει επιλεγεί.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία σας, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Κατά τα λοιπά η MOUZENIDIS TRAVEL δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

 

Τα στοιχεία σας (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Δια της παροχής των στοιχείων σας, συναινείτε και αποδέχεστε την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων σας (προσωπικών σας δεδομένων), για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς συναλλαγής. Τα προσωπικά σας δεδομένα που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα της MOUZENIDIS TRAVEL χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ίδια ή, όπου επιβάλλεται, από συνεργαζόμενες με την ίδια επιχειρήσεις, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την MOUZENIDIS TRAVEL.