Короткострокова оренда

Економіка спільного споживання, тобто відкритий ринок для тимчасового користування товарами або послугами через електронну платформу, являє собою унікальну інноваційну економічну діяльність, в якій беруть участь три сторони: особи, які іноді пропонують товари або послуги, ті, хто використовує ці товари або послуги, і , перш за все, платформи, які виступають в якості посередника в даних транзакціях. У цьому контексті, короткострокова оренда нерухомого майна здійснюється на певний період часу: на термін менше одного року. Типи нерухомості, які можуть бути орендовані даним способом: а) квартири, б) приватні будинки (крім тих, які були охарактеризовані як такі, в зв'язку зі скасуванням Установи Горизонтальної Власності), в) будь-яка інша форма житла зі структурною і функціональною автономією, г) кімнати в квартирах або приватних будинках.

 

Короткострокова оренда нерухомого майна в рамках економіки спільного споживання можлива за таких умов:

- Реєстрація керуючого нерухомістю (фізична або юридична особа, або будь-яка інша юридична особа, власник, орендодавець або орендар або будь-яка третя сторона, яка здійснює процес розміщення об'єкта нерухомості на електронних платформах) у «Реєстрі короткострокового перебування», який зберігається в Незалежному Державному Органі з Доходам.

- Обов'язкове зазначення реєстраційного номера в Реєстрі короткострокового перебування на видному місці, в розміщенні інформації на електронних платформах, а також будь-яких інших рекламних засобах і порталах.

- У разі наявності Спеціального Дозволу на Експлуатацію житлового приміщення, існує аналогічний обов'язок: слід вказати номер Спеціального Дозволу в розміщенні нерухомості, без необхідності її реєстрації в Реєстрі короткострокового перебування.

 

Реєстрація в Реєстрі короткострокового перебування є обов'язковою для кожного об'єкту нерухомості, що здається в оренду.

 

Оподаткування

- Дохід, отриманий фізичними або юридичними особами від короткострокової оренди нерухомого майна в рамках економіки спільного споживання, є доходом, отриманим від нерухомого майна, за умови, що майно здане в оренду без надання будь-яких додаткових послуг, крім надання постільної білизни. У разі надання будь-яких додаткових послуг, цей дохід вважається доходом, отриманим від підприємницької діяльності.

- Дохід, отриманий від вищезгаданого виду оренди, не обкладається ПДВ.

- Керуючий нерухомістю, у якого немає Спеціального Дозволу на Експлуатацію, і власник мебльованого туристичного житла зобов'язані надати заяву про короткострокове перебування, заповнивши електронну анкету, яка буде надана Незалежним Державним Органом по Доходах.

- Власник, орендодавець або орендар при передачі управління своєю нерухомістю третій особі для короткострокової оренди зобов'язаний подати електронну Декларацію Даних про Оренду Нерухомості, в якій будуть вказані особисті дані керуючого майном, в іншому випадку, він/вона буде вважатися керуючим майном.

 

- У разі спільного володіння майном, коли один із співвласників є управителем майна, інші співвласники не зобов'язані надавати Декларацію Даних про Оренду Нерухомості.

 

- Власник, орендодавець або орендар майна, якщо він здає майно, що перебуває в суборенді, як і раніше зобов'язаний представляти Декларацію Даних про Оренду Нерухомості відповідно до чинних положень.

 

Штрафи

а. У разі невиконання зобов'язань, з керуючого майном стягується адміністративний штраф у розмірі п'яти тисяч (5000) євро, який вважається національним доходом. Штраф стягується відповідно до положень Центрального союзу муніципалітетів Греції протягом п'ятнадцяти (15) календарних днів від встановлення порушення, і керуючий майном зобов'язаний вжити необхідних заходів для оплати даного штрафу в зазначений термін. У разі недотримання нових зобов'язань протягом одного року після введення штрафу стягується подвійний штраф, а в разі кожного наступного порушення - в чотири рази більше суми, яка була вказана спочатку.

б. У разі ненадання або подання декларації із зазначенням неправильних даних про короткострокове перебуванні з керуючого майном стягується штраф у розмірі подвійної суми орендної плати, зазначеної на електронній платформі в день перевірки.

в. У разі закінчення терміну дії Заяви про короткострокове перебування стягується окремий штраф у розмірі ста (100) євро.

 

* Можливо, буде прийняте спільне міністерське рішення, відповідно до якого з причин, пов'язаних із захистом житла, можуть бути створені географічні райони, в яких будуть передбачені обмеження щодо надання нерухомості для короткострокової оренди. Дані обмеження можуть застосовуватися в такий спосіб:

а. Може бути не допущена короткострокова оренда більше двох (2) об'єктів на кожен ІПН, тобто одержувача доходу.

б. Оренда кожного майна не повинна перевищувати дев'яносто (90) днів календарного року і на островах з менш ніж десятьма тисячами жителів - шістдесят (60) днів календарного року. Перевищення терміну, як зазначено вище, допускається за умови, що загальний дохід орендодавця або суборендаря від всіх об'єктів нерухомості, які знаходяться у нього у володінні, і які вони можуть надати в оренду або суборенду, не перевищує дванадцяти тисяч (12 000) євро у відповідному фінансовому році.

 

Дайте відповідь на питання Ми підберемо тур вашої мрії