Акція «Гарантія від невиїзду»

На заявки з 03.05.2017 і далі «Гарантія від невиїзду» в подарунок скасована.

Умови дії Акції «Гарантія від невиїзду» (для заявок до 3.05.2017)

1. Гарантія від невиїзду (далі – «Гарантія») з України згідно з договором на туристичне обслуговування оформляється в момент підписання договору і діє в разі придбання ЗАМОВНИКОМ турпродукту ВИКОНАВЦЯ (крім інфо-турів), що включає авіаперевезення в обидві сторони виключно рейсами авіакомпанії Ellinair S.A. та проживання.

2. Під ЗАМОВНИКОМ мається на увазі турист, а також інший учасник (учасники) подорожі, в тому числі неповнолітній (неповнолітні), які уповноважили ЗАМОВНИКА укласти Договір на туристичне обслуговування (далі – Турист).

3. Всі виплати по Гарантії відбуваються з розрахунку коштів, які надійшли на рахунок ВИКОНАВЦЯ.

4. Розмір консульського збору поверненню не підлягає. Вартість додаткових послуг з авіаперевезення підлягає поверненню згідно з умовами тарифу, застосованого при придбанні авіаквитка.

5. Підставою для виплат по Гарантії від невиїзду є:

5.1. Неможливість ЗАМОВНИКА або Туриста здійснити передбачувану поїздку внаслідок неотримання або несвоєчасного отримання в'їзної візи при дотриманні наступних умов:

 • ЗАМОВНИК або Турист є громадянином України, Російської Федерації або Республіки Білорусь;
 • відсутність раніше отриманих відмов у видачі візи для в'їзду в країни-учасниці Шенгенської угоди, візи до Кіпру або візи для перетину кордонів інших держав;
 • послуга по оформленню візи входить в перелік послуг, що надаються ЗАМОВНИКУ або Туристу ВИКОНАВЦЕМ;
 • дотримання всіх строків та вимог до документів, що надаються для подачі у консульство на отримання візи, опублікованими на сайті ВИКОНАВЦЯ;
 • автентичності документів, що подаються для оформлення візи;
 • відсутності відміток про депортацію в закордонному паспорті;
 • відсутність реєстрації ЗАМОВНИКА або Туриста в комп'ютерних базах даних відповідних органів та організацій іноземних держав як неблагонадійного особи (через звернення про надання політичного притулку, здійснення кримінальних злочинів, порушення режиму перетину кордонів держав, порушення митних правил держав та з інших причин, які тягнуть за собою внесення в список осіб, яким заборонений в'їзд в єдиний простір країн-учасниць Шенгенської угоди або на територію інших іноземних держав);
 • ЗАМОВНИК або Турист не подавали заяви про скасування візи.

5.2. Неможливість ЗАМОВНИКА або Туриста здійснити передбачувану поїздку внаслідок раптового розладу здоров'я (за умови госпіталізації на дату вильоту) або смерті ЗАМОВНИКА або Туриста.

5.3. Неможливість ЗАМОВНИКА або Туриста здійснити передбачувану поїздку внаслідок смерті, раптового розладу здоров'я (за умови госпіталізації на дату вильоту) близького родича ЗАМОВНИКА або Туриста. Близькими родичами за цими умовами акції визнаються батько і мати, чоловік (дружина), діти (в тому числі й усиновлені), а також рідні сестри і брати.

5.4. Неможливість ЗАМОВНИКА або Туриста здійснити передбачувану поїздку внаслідок смерті, раптового розладу здоров'я (за умови госпіталізації на дату вильоту) іншого Туриста, заявленого як попутника в договорі на туристичне обслуговування, за умови двох і не більше Туристів, що здійснюють подорож.

5.5. Неможливість ЗАМОВНИКА або іншого учасника подорожі здійснити передбачувану поїздку внаслідок призову на військову службу під час мобілізації.

6. Поняття раптового розладу здоров'я, використовуване у пунктах 5.2. - 5.4. даних умов, не поширюється на випадки, пов'язані із загостренням хронічних захворювань, а також на випадки, пов'язані з будь-якою зміною здоров'я при вагітності, незалежно від її термінів.

7. Поняття госпіталізації, використовуване у пунктах 5.2. - 5.4. даних умов дії акції, не поширюється на випадки госпіталізації ЗАМОВНИКА або іншого учасника подорожі в денний стаціонар.

8. Якщо умови для виплати по Гарантії, зазначені у пункті 5 цих умов дії акції, настали для одного з Туристів - учасників подорожі (при цьому він не є родичем іншого Туриста (учасника подорожі) і кількість туристів (учасників подорожі) становить більше двох осіб), то виплати проводяться з розрахунку фактичної вартості турпродукту тільки для цього Туриста. Для інших Туристів (учасників подорожі):

 • виплати по Гарантії не здійснюються;
 • в Договір на туристичне обслуговування вносяться відповідні зміни.

9. Події, зазначені у пункті 5 цих умов не є підставою для виплат по Гарантії від невиїзду, у випадках:

 • вчинення ЗАМОВНИКОМ або Туристом умисних дій, спрямованих на настання подій, які є підставою для виплат по Гарантії;
 • надання ЗАМОВНИКОМ або Туристом неправдивих відомостей (приховування інформації про обставини, що є підставою для виплат по Гарантії);
 • ЗАМОВНИКОМ або Туристом укладено договір страхування витрат, які виникли внаслідок скасування поїздки за кордон або зміни строків перебування за кордоном.

10. Порядок і строки звернення ЗАМОВНИКА за виплатою:

10.1. Після настання події, що перешкоджає здійсненню подорожі і передбаченої п. 5 даних умов дії акції, ЗАМОВНИК зобов'язаний:

- надати ВИКОНАВЦЮ документи (оригінали або належним чином завірені копії), видані відповідними компетентними органами та/або медичними установами, що підтверджують настання події, на яку посилається ЗАМОВНИК;

- надати ВИКОНАВЦЮ заяву з проханням про повернення коштів по Гарантії. У заяві мають бути зазначені: дата написання заяви, номер договору на туристичне обслуговування, перелік доданих документів, підпис заявника.

10.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний надати документи, що підтверджують настання події не пізніше дня запланованого вильоту. У разі, якщо у ЗАМОВНИКА відсутня можливість надати оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують настання події, що потрапляє під дію акції, останній направляє ВИКОНАВЦЮ скановані копії зазначених документів або повідомляє про подію ВИКОНАВЦЮ по телефону, з подальшим обов'язковим наданням оригіналів ВИКОНАВЦЮ протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту надання сканованих копій або телефонного повідомлення.

10.3. Термін розгляду звернення ЗАМОВНИКА становить 10 (десять) робочих днів з дати надання ЗАМОВНИКОМ оригіналів (або належним чином завірених копій) документів, що підтверджують настання події, передбаченої п. 5 даних умов дії акції. За результатами розгляду звернення, ВИКОНАВЕЦЬ здійснює повернення коштів, або направляє ЗАМОВНИКУ мотивовану відмову в поверненні коштів.

10.4. У разі відсутності в ЗАМОВНИКА документів, що підтверджують факт настання подій, зазначеної у п. 5 цих умов дії акції, виданих відповідними компетентними органами та/або медичними установами, або не надання їх у строки, встановлені п. 10.2. цих умов дії, виплати по акції «Гарантія від невиїзду» не здійснюються.

 

-->

 

<!--

«Гарантія від невиїзду» - можливість уникнути матеріальних втрат і повністю повернути гроші за нездійснену поїздку. Це дійсно далекоглядний підхід до планування відпочинку, гідний розважливої і практичної сучасної людини! При цьому додаткова оплата і оформлення «Гарантії від невиїзду» не потрібні!

 

І ще «Гарантія від невиїзду» це:


 • єдина можливість уникнути ризиків невиїзду;
 • вірний спосіб не переживати і зберегти нерви напередодні подорожі;
 • дієвий спосіб повернути гроші за скасовану поїздку.

 

Від чого ви застраховані?


 • неотримання або несвоєчасного отримання в'їзної візи;
 • раптового розладу здоров'я (за умови госпіталізації) або смерті учасника подорожі (або близького родича).

 

Як отримати дану страховку?


 • ви бронюєте тур в Грецію від «Музенідіс Тревел»;
 • вносите оплату згідно з укладеним договором;
 • туроператор «Музенідіс Тревел» гарантує вам відшкодування вартості поїздки в разі неможливості її здійснення без будь-якого додаткового документального оформлення або оплати «Гарантії від невиїзду».

 

Як вона діє?


У разі якщо поїздка по туру скасовується з причин, перерахованих в умовах виплати по акції «Гарантія від невиїзду», компанія «Музенідіс Тревел» допомагає туристам, які не відбулися, уникнути матеріальних втрат і здійснює повернення грошей, внесених за тур!

Акція поширюється на всі вильоти компанії «Музенідіс Тревел» і діє для всіх туристів по всіх типах турів до Греції на сезони ОСІНЬ/ЗИМА 2015-2016 і «Раннє бронювання» ЛІТО 2016, за винятком випадків, описаних в умовах дії «Гарантії від невиїзду».

Дайте відповідь на питання Ми підберемо тур вашої мрії