Умови бронювання

 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Турист замовляє, а Оператор у рамках своїх можливостей забезпечує Туристу підготовлені Послуги, за надання яких Турист розраховується з Оператором.

2.  ГАРАНТІЇ СТОРІН

2.1. Оператор підтверджує, що забезпечив гарантію безпеки внесених Туристом грошей:

2.1.1. вся попередньо отримана інформація й умови ясні та зрозумілі, Сторони їх обопільно обговорили, згодні з ними, усвідомлюють, не мають і надалі не матимуть ніяких претензій і заперечень.

2.1.2. не використовують Послуги в комерційних цілях, у тому числі з метою отримання прибутку і в цілях, які пов'язані з господарською або професійною діяльністю;

2.1.3. Турист бажає отримувати рахунки про Платежі та іншу інформацію в електронному вигляді на вказаний туристом у Договорі адресу електронної пошти.

3.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1.  Права та обов'язки Оператора:

3.1.1. Оператор зобов'язується резервувати Послуги.

3.1.2. не пізніше ніж за 1 (один) календарний день перед виїздом на місце знаходження Оператора, або за 3 (три) години до виїзду на місце відправлення, Оператор зобов'язується передати Туристу документи, які підтверджують права Туристів на використання Послуг. З моменту передачі документів Туристу, вважається, що Оператор надав Послугу.

3.2.  Права та обов'язки Туриста:

3.2.1. Турист зобов'язується діяти таким чином, щоб на пряму або побічно не зачепити інтереси Оператора та/або щоб не спричинити за собою негативні наслідки для Оператора та/або щоб не погіршити імідж Оператора і довіру клієнтів до Оператора й ін., особливо, якщо в результаті таких дій у Оператора можуть з'явитися будь-які збитки і/або витрати;

3.2.2. Турист зобов'язується надати Оператору в письмовому вигляді або, використовуючи інші засоби зв'язку, заяву про бажані Послуги, ясно висловивши опис, характеристику, властивості й особливості Послуг;

3.2.3. під час виконання своїх зобов'язань і використання послуг, Турист бере на себе ризики несподіванності;

3.2.4. Турист зобов'язується надати Оператору підтвердження резервації Послуг;

3.2.5. використовуючи Послуги, беручи на себе ризики несподіванки, Турист зобов'язується утриматися від таких дій, які на пряму або побічно можуть спричинити за собою збитки і/або непередбачені витрати для Оператора та/або для будь-якої третьої особи;

3.2.6. не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів після укладення Договору, Турист зобов'язується подати Оператору комплект необхідних документів;

3.2.7. Турист зобов'язується покрити витрати, передбачені для оплати Послуг на місці їх отримання і які не включені в Договірну ціну і/або які Турист не сплатив Оператору. У разі, якщо Турист не розрахувався за Послуги на місці їх отримання, він зобов'язаний відшкодувати ці витрати Оператору;

3.2.8. Турист зобов'язується надати Оператору точну інформацію (адреса фактичного місця проживання, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти та ін.), яка необхідна для оперативного зв'язку з Туристом;

3.2.9. Турист зобов'язується надати Оператору наступну, але не тільки, інформацію про обставини, що заважають Туристам здійснити подорож:

1) різного виду захворювання і з ними пов'язані контріндикаціі (наприклад, у ставленні до різних видів переміщення, змін кліматичних умов, особливостей національної кухні, вживання ліків і медичних засобів і т.п.);

2) якщо в минулому були конфліктні ситуації з інстанціями державної влади, в тому числі заборона на в'їзд у певну державу або в групу держав або заборона (обмеження) на виїзд із країни;

3) необхідність Туристу отримати спеціальні дозволи або узгодження з третіми особами, або з компетентними органами державної влади, наприклад, згода на вивезення дитини з країни, паспорт дитини, внесення даних про дитину в паспорт батьків, дозвіл на ввезення та/або вивезення зброї, тварин, предметів мистецтва та ін.;

3.2.10. Турист зобов'язується не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до початку подорожі точно дізнатися у Оператора розклад рейсів транспортних засобів, місце і час зустрічі групи.

3.2.11. Документи, необхідні для здійснення подорожі, Турист зобов'язується отримати до початку подорожі - на місці знаходження Оператора (за фактичною адресою) або за 3 (три) години до виїзду - безпосередньо на місці виїзду в представника Оператора.

4. РОЗМІР, ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ І ОПЛАТИ ВИНАГОРОД, КОМПЕНСАЦІЙ, ШТРАФІВ, А ТАКОЖ ІНШИХ РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Турист оплачує Оператору договірну ціну на підставі Договору та/або виставлених рахунків Оператора та/або в одному з наступних порядків:

4.1.1. За умовами акції «Раннє бронювання»:

- 10% протягом 5 (п'яти) днів із моменту підтвердження;

- 90% за 21 (двадцять один) календарний день до моменту вильоту;

4.1.2. За умовами стандартного бронювання:

- 20% протягом 5 (п'яти) днів з моменту підтвердження;

- 80% за 21 (двадцять один) календарний день до моменту вильоту.

4.1.3. По «гарячих» турах:

- якщо Заявка бронюється на строк більше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до заїзду - здійснюється передоплата в розмірі 10% протягом 5 днів з моменту підтвердження Заявки, що залишилися 90% - не пізніше, ніж за 21 (двадцять один) календарний день до заїзду ;

- в разі якщо Заявка бронюється менш ніж за 7 (сім) днів до заїзду - оплата повинна надійти в день підтвердження.

4.2. Будь-які Платежі Сторін проводяться шляхом зарахування їх на банківський розрахунковий рахунок відповідної Сторони, який вказаний або буде вказано в Договорі. Турист має право оплатити Послуги також і готівкою.

4.3. Платежі Сторін визнаються отриманими в момент, коли сума платежів або їх частини, передбачених цим Договором, зарахована на банківський розрахунковий рахунок або в касу відповідної Сторони в повному обсязі, що підтверджується відповідним банківським касовим записом або касовим записом Сторони.

4.4. Оплата, застосованого до Туриста штрафу і відшкодування будь-яких збитків і/або витрат, не звільняє Туриста від сумлінного виконання в повному обсязі інших обов'язків і зобов'язань, передбачених в Договорі та/або з нього виходять.

Штрафні санкції при скасуванні туру зі строни Туриста:

4.4.1.5* (включаючи мережі готелів Sani і Grecotel) - 1,5 місяця до вильоту скасування рейсу без штрафних санкцій

4.4.2.4* - за 3 тижні до вильоту скасування рейсу без штрафних санкцій

4.4.3.3* і нижче - за 2 тижні до вильоту скасування рейсу без штрафних санкцій

4.5. Обсяг відшкодування збитків та/або витрат Оператора визначається в кожному випадку окремо, враховуючи обсяг фактичних (наявних) і/або очікуваних збитків і/або витрат Оператора. Збитками вважаються будь-які наявні або очікувані штрафи, податки, мита, збори і т.п.

5.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Оператор не відповідає перед Туристом і не відшкодовує Туристу збитків і/або витрати, які виникли в результаті таких обставин, які знаходяться поза контролем і впливу Оператора. Такими, але не тільки, обставинами можуть вважатися:

1) випадок, коли Турист надав недостовірні, недостатні і/або несвоєчасно відомості та документи, які необхідні для виконання Договору;

2) випадок, коли у інших Туристів немає інформації, яку Оператор надав Туристу відповідно до Договору;

3) випадок, коли Турист не дотримується медичні вимоги, вимоги тимчасового перебування, в'їзду в країну і ін.

5.2. За збитки, завдані Туристу в зв'язку з анулюванням або зміною рейсів транспортних засобів, відповідальність несе перевізник відповідно до нормативних і правових актів, їй належних до виконання, а також міжнародних.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ І СУПЕРЕЧОК

6.1. У випадку розбіжностей, визначаючи пріоритети дії в силі тексту, необхідно враховувати:

6.1.1. між усно висловленим текстом і письмовим текстом, письмовий текст є визначальним.

6.1.2. якщо є кілька письмово оформлених текстів, перевагу має письмовий текст на якому є електронний підпис або власноручний підпис.

6.1.3. якщо є кілька підписаних текстів, перевагу має текст, підписаний обома Сторонами.

6.2. Обов'язком Туриста є на початку звернутися зі скаргою, претензією (обов'язково в письмовій формі) до Оператора (в офіс) протягом 20 (двадцяти) календарних днів із дати закінчення подорожі і зробити все необхідне для того, щоб вирішити суперечку шляхом мирного договору. Обов'язком Туриста є до будь-якої претензії додати копії Договору та копії документів, що підтверджують збитки, завдані Туристу, пред'явивши оригінали документів, які підтверджують і доводять виникнення реальних і фактичних прямих збитків у результаті Порушення зобов'язань, зазначених в Договорі з Оператором. Оператор розглядає одну претензію по суті протягом 20 (двадцяти) робочих днів, і про рішення повідомляє Туристу.

6.3. Вимога про невідповідність Послуг умовам Договору Турист може подати протягом двох років із моменту отримання Послуг у наступній послідовності:

1) спочатку Оператору;

2) якщо Оператор не задовольнив вимогу, Турист звертається в центр по захисту прав споживачів, не порушуючи термін 2 роки.

7. ТЕРМІН ДІЇ, УМОВИ ЗМІН І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір діє з моменту його підписання і укладений до виконання зобов'язань, тобто до моменту, коли Оператор віддав Туристу документи, які підтверджують права Туристів на використання Послуг.

7.2. Договір може бути розірваний у будь-який час, згідно з нормативними і правовими актами.

Дайте відповідь на питання Ми підберемо тур вашої мрії