Страхова компанія ІНГО Україна

Якщо ви є клієнтом АСК «ІНГО Україна» у разі раптового захворювання або нещасного випадку, для отримання необхідної медичної допомоги Вам необхідно зв'язатися з представником Асистуючої компанії за номерами екстреного виклику:

+38 044 599 5404 або +38 067 443 7430 (Viber / What’s up /SMS)

Ваш дзвінок може бути прийнятий цілодобово диспетчером сервісної служби. Для організації допомоги повідомте оператору наступні дані:

 • Ваше ім'я та прізвище;
 • назва страхової компанії, номер страхового сертифіката, терміни його дії;
 • своє місцезнаходження (країну, місто, готель і т.п.) і номер контактного телефону;
 • причину звернення.

Страхова компанія організовує для Вас надання необхідної медичної допомоги відповідно до програми страхування, зазначеної у вашому страховому полісі. 

 

Програма медичного страхування та страхування від нещасних випадків подорожуючих за кордон

  Умови діючої програми OPTIMAL**:
(страхова сума 30 000,00 EUR/USD)
Умови діючої програми PLATINUM**
(страхова сума 30 000,00 EUR/USD)
Швидка невідкладна медична допомога у разі виникнення невідкладного стану 100% 100%
Екстрена та невідкладна медична допомога в амбулаторно-поліклінічних умовах: 100% 100%
  франшиза 50 EUR/USD при зверненні до готельного лікаря або до лікувального закладу без узгодження з компанією, що асистує франшиза 50 EUR/USD при зверненні до готельного лікаря або до лікувального закладу без узгодження з компанією, що асистує
   в перший день дії договору, звернення застрахованого з діагнозом ГРВЗ не приймаються за виключенням дітей до 16 років  
 

Консультаційні послуги лікаря при ГРВЗ по кожному страховому випадку, за виключенням дітей до 16 років відшкодовуються в межах 50 EUR/USD

 

Екстрена медична допомога в умовах стаціонару 100% 100%
Невідкладна медична допомога при ускладненні вагітності по 20-тий тиждень вагітності включно у разі виникнення раптових ускладнень коли медична допомога Застрахованій особі необхідна за життєвими показаннями 100% 100%
Транспортування Застрахованої особи, що здійснюється спеціалізованим медичним транспортним засобом до найближчої медичної установи за умови відсутності на місці тимчасового перебування можливостей для надання необхідної медичної допомоги 100% 100%
Медичну евакуацію транспортним засобом, що рекомендований лікарем, включаючи витрати на медичний супровід до місця постійного проживання Застрахованої особи або до найближчої медичної установи за місцем проживання з метою подальшого лікування 100% 100%
Організація транспортування та оплату вартості транспортування тіла (репатріації) Застрахованої особи до місця його попереднього постійного проживання

100%

100%

Відшкодування витрат на процедуру кремації або на поховання тіла Застрахованої особи в країні за місцем смерті 10% 10%
Пошуково-рятувальні роботи у випадках раптового захворювання або нещасного випадку Страхувальника/Застрахованої особи 15% 15%
Невідкладна стоматологічна допомога 150 EUR/USD  1%
Транспортування Застрахованої особи до місця  постійного  проживання або до найближчої медичної установи за місцем  постійного проживання з метою подальшого лікування,  включаючи медичний  супровід, у випадку, коли витрати на перебування в стаціонарі за межами України можуть перевищити страхову суму, встановлену у Договорі не передбачено 100%
Транспортування Страхувальника/Застрахованої особи до місця розташування найближчої барокамери, якщо страховий випадок стався під час занять дайвінгом не передбачено 100%
Проїзд економічним класом Застрахованої особи до країни постійного проживання, якщо від’їзд не відбувся в день, зазначений у завчасно придбаних проїзних документах через перебування Застрахованої особи на стаціонарному лікуванні не передбачено 100%
Проживання Застрахованої особи в готелі, якщо від'їзд не відбувся вчасно через настання страхового випадку, внаслідок якого Застрахована особа перебувала на стаціонарному лікуванні. не передбачено в межах 80,00 EUR/USD на добу до 5 (п'яти) діб включно;
Проїзд економічним класом до країни постійного проживання дітей (до 16 років включно), які  перебувають разом із Застрахованою особою, якщо останній  перебуває на лікуванні в умовах стаціонару. не передбачено 100%
Проживання в готелі дітей (до 16 років включно) Застрахованої особи, якщо від'їзд Застрахованої особи не може відбутися через настання страхового випадку, що потребує стаціонарного лікування, а від'їзд дітей до місця постійного проживання самостійно заборонений законами країни перебування - не передбачено в межах 80,00 EUR/USD на добу до 5 (п'яти) діб включно;
Проїзд із країни постійного проживання та повернення в країну постійного проживання економічним класом одного близького родича Страхувальника/Застрахованої особи, якщо період госпіталізації останнього в країні тимчасового перебування перевищує 10 (десять) діб не передбачено 100%
Погоджені зі Страховиком витрати на проживання в готелі одного родича Застрахованої особи, якщо період госпіталізації останнього  в країні тимчасового перебування перевищує 10 (десять) діб не передбачено в межах 80,00 EUR/USD на добу до 5 (п'яти) діб включно;
Консультації, обстеження і лікування будь-яких захворювань та розладів органів слуху, видалення сірчаних  пробок; виключення, окрім отитів у дітей до 16 років виключення, крім  отитів
Придбання засобів медичного призначення для заміни та/або корегування функцій уражених органів (стенти, набори для емболізації, деартерилізації, штучні зв’язки, резорбтивні болти, протези, фіксатори та обладнання для остеосинтезу, ортези за виключенням переломів); виключення виключення
Страхування від нещасних випадків Страхова сума 10 000,00 грн.

Страхова сума 10 000,00 грн.

Страхування багажу

Відшкодування витрат, що виникли в результаті повної загибелі, пошкодження, викрадення або зникнення багажу Застрахованої особи під час авіа перельоту (страхова сума 200 EUR/USD  )

Страхування від невиїзду

Страхова сума 60 000, 00 грн / франшиза 15%

Страхові випадки при повному страхуванню від невиїзду:

- Неотримання візи додати початку дії договору страхування за умови своєчасної подачі документів на оформлення дозвільних документів і якщо раніше не було відмов у отриманні дозволу (візи) в країну (країни) передбачуваної поїздки, в тому числі в усі країни Шенгенської зони;
- Раптового розладу здоров'я застрахованої особи або близьких родичів, що виникло до початку поїздки і яке потребує лікування в умовах цілодобового стаціонару, що перешкоджає здійсненню передбачуваної поїздки;
- Смерті застрахованої особи або близького родича, яка виникла до початку поїздки;
- Призову застраховано особи на строкову військову службу після укладення Договору;
- Пошкодження або знищення майна (більш ніж на 70%) його вартості, якщо ці обставини вимагають особистої присутності Застрахованої особи в місці його/її постійного проживання;
- Вступу в законну силу рішення суду про заборону виїзду за кордон Застрахованої особи після укладення Договору;
- Дострокового повернення застрахованого з-за кордону (в період дії договору страхування) внаслідок раптової хвороби застрахованої особи, яка передбачає лікування в умовах цілодобового стаціонару або смерті близького родича;
- Затримка повернення застрахованої особи з-за кордону через скасування рейсу (в період дії договору страхування).
Страхові випадки при частковому страхуванню від невиїзду:
- Неотримання візи додати початку дії договору страхування за умови своєчасної подачі документів на оформлення дозвільних документів і якщо раніше не було відмов у отриманні дозволу (візи) в країну (країни) передбачуваної поїздки, в тому числі в усі країни Шенгенської зони;

 

З умовами страхування АСК «ІНГО Україна» Ви можете докладніше ознайомитися у Вашій картці застрахованої особи ▼

 

Якщо у Вас із поважних причин немає можливості зв'язатися з Контакт-центром або ситуація вимагає негайного прийняття рішення, пов'язаного з необхідністю отримання медичної допомоги, Ви можете самостійно оплатити лікування. При цьому, обов'язково зв'яжіться з Асистуючою компанією при першій нагоді, і візьміть і збережіть всі документи, що підтверджують факт настання страхової події і суму понесених Вами витрат - АСК «ІНГО Україна» відшкодує Вам всі документально підтверджені витрати після Вашого повернення з подорожі.

 

Необхідні документи для отримання відшкодування (загальні):

 • копія паспорта громадянина України;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податку;
 • копія закордонного паспорта з відміткою прикордонних служб про перетин кордону;
 • заяву на відшкодування понесених витрат із зазначенням дати і номера звернення до Контакт-центру, якщо таке мало місце;
 • копію договору страхування / поліса / картки застрахованої особи.

 

1. Документи при настанні страхової події по медичним витратам

 • оригінали рахунків на бланках медичних установ зі штампом і печаткою із зазначенням імені та прізвища пацієнта, дати звернення, діагнозу і переліку медичних послуг і розбивкою їх по датах;
 • чеки та інші фінансові документи, що підтверджують факт оплати рахунку;
 • рецепти на медикаменти, призначені лікарем, з товарними і касовими чеками;
 • оплачені рахунки за дзвінки в сервісний центр із зазначенням дати дзвінка, номерів абонентів і тривалості розмови;
 • документи, що підтверджують витрати на посмертну репатріацію.

 

2. Документи у разі смерті, настання тимчасової втрати працездатності, отримання інвалідності

 • довідка з медичної установи (травмпункту) при первинному зверненні за медичною допомогою;
 • історія хвороби (якщо лікування надавалося в умовах стаціонару);
 • амбулаторна карта (якщо допомога надавалася амбулаторно);
 • виписка з МСЕК про призначення групи інвалідності (для неповнолітніх Застрахованих осіб - оригінал або копію ВКК про встановлення інвалідності);
 • оригінал довідки про відсутність (наявність) у крові Застрахованої особи речовин токсичного, наркотичного походження та / або алкоголю на момент настання страхового випадку;
 • додатково, у разі смерті Застрахованої особи, Вигодонабувач (спадкоємець) надає:
  • нотаріально завірену копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи;
  • копію свідоцтва про право на спадщину, в яке включена страхова виплата за умови, якщо Страхувальник за погодженням із Застрахованою особою не призначив Вигодонабувача.

3. Документи у разі повної загибелі або часткового пошкодження, крадіжки або пропажі багажу:

 • документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (акти експертизи, аварійні сертифікати, заява Страхувальника в органи внутрішніх справ або аналогічні органи з відміткою про прийняття заяви, довідка про порушення кримінальної справи (у випадку крадіжки, протиправних дій третіх осіб, довідка ДАІ / поліції з відміткою, що в результаті ДТП мало місце пошкодження багажу);
 • проїзний квиток і багажна квитанція (талон), що підтверджують факт передачі багажу під відповідальність перевізника;
 • копія рішення перевізника про визнання багажу остаточно втраченим;
 • копія рішення перевізника про відмову в виплаті компенсації при втраті або частковому пошкодженні багажу;
 • рахунки на ремонт або відновлення багажу;
 • чеки, квитанції, іншу технічну документацію по вартості пошкоджених або втрачених речей, в тому числі висновки ТПП за вартістю аналога або документи від фірми - постачальника. У разі відсутності останніх, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

4. Документи у разі вимушеного скасування поїздки:

 • оригінал договору з надання туристичних послуг, а також документи, що підтверджують оплату поїздки (квитанцію прибуткового касового ордера і / або касовий чек тощо);
 • документи, що підтверджують повернення туроператором Застрахованій особі частини суми грошових коштів на підставі договору про надання туристичних послуг (калькуляція повернення і видатковий касовий ордер);
 • документи, що підтверджують збитки Застрахованої особи, понесені в результаті застосованих штрафних санкцій, встановлених за скасування поїздки в договорі про надання туристичних послуг;
 • документи транспортної компанії, консульства, готелю та інших організацій, послугами яких Застрахована особа скористалася або могла скористатися для організації поїздки за кордон, що підтверджують наявність реальних збитків туроператора, які він не може відшкодувати Застрахованій особі відповідно до умов цих договорів з транспортною компанією, консульством, готелями та іншими підрядниками та субпідрядниками, які надають туристичні та супутні послуги, згідно договору про надання туристичних послуг;
 • документи і відомості, необхідні для встановлення характеру страхового випадку, а саме:
  • у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок хвороби, травми або смерті Застрахованої особи або його близьких родичів - довідка медичної установи (стаціонару), нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть, документи, що підтверджують родинний зв'язок Застрахованої особи та близького родича;
  • у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок пошкодження або знищення майна, що належить Застрахованій особі - протоколи відповідних адміністративних служб, що підтверджують факт нанесення відповідного шкоди;
  • у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок розгляду судової заборони - завірене суддею рішення і / або постанова суду;
  • у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок виклику в військкомат - повістка, завірена у військкоматі;
  • у разі відмови в отриманні дозволу на перетин кордону іноземної держави - офіційна письмова відмова консульської служби з фіксацією дати і оригінал закордонного паспорта зі штампом про відмову у видачі дозволу;
  • довідку від авіаперевізника про факт затримки або скасування авіарейсу з посиланням на причини, дати і термін затримки або скасування авіарейсу, оригінали фінансових документів, що підтверджують витрати на харчування та отримання тимчасових документів замість втрачених, а також пояснювальна записка від Страхувальника / Застрахованої особи із зазначенням причин, за якими він не скористався альтернативним вараінтом перельоту до пункту призначення, запропонованого авіаперевізником.

Заява та документи, зазначені вище, повинні бути надані в АСК «ІНГО Україна» з обов'язковим додаванням перекладів оригіналів документів на російську/українську мову не пізніше, ніж протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати повернення Страхувальника / Застрахованої особи до місця постійного проживання з поїздки, під час якої стався страховий випадок.

Дайте відповідь на питання Ми підберемо тур вашої мрії